Word, Excel och Powerpoint-integration

Word, Excel och Powerpoint-integration

Många användare är vana att använda MS-Office som verktyg för att skapa dokument och därför har QNovas Dokumenthantering fått stöd för att använda Word, Excel och inom kort Powerpoint!
Styrkan ligger i att kunna använda struktur och flödet i QNova Dokumenthantering tillsammans med MS-Office. När ett dokument redigeras i Dokumenthantering, exempelvis ett Word-dokument, så öppnas Word och vald mall med dokumenthuvud och metadata (fält från QNova Dokumenthantering) läggs in i huvudet/sidfoten.
När dokumentet sparas så konverterar Dokumenthantering Word-dokumentet till pdf. Därefter skickas dokumentet som vanligt på remiss, granskning samt fastställande. När dokumentet är fastställt blir det synligt för organisationen och med den inbyggda pdf-läsaren blir dokumentet enkelt både att läsa men även att skriva ut.
Vi har fått väldigt bra respons på vår nya funktion i Dokumenthantering, vill du veta mer, kontakta oss så visar vi hur det fungerar i praktiken!
Lär mer här om vår produkt QNova Dokumenthantering