VÅRA TJÄNSTER

Vi på QNova Systems har en bred kompetens och erfarenhet inom många olika områden.
Vi erbjuder även anpassade systemlösningar. Läs mer om våra kompetensområden nedan.

PROJEKTLEDNING

Genom att ta in extern projektledare kan du få en oberoende part som alltid ser till projektets bästa när det gäller tid och lönsamhet. Vi har stor erfarenhet att driva projekt inom områden som t.ex implementering, migrering, mjukvaruutveckling och kravhantering.

INTEGRATIONER

Genom att flera system samverkar med varandra så slipper ni att administrera samma information i flera system. Vi har stor erfarenhet att arbeta med integrationer mellan system oavsett plattform. Det t.ex vara kundinformation, ekonomisystem, webbaserade tjänster och sammanställning av information från flera olika system.

SYSTEMUTVECKLING - MICROSOFT

Vi har stor erfarenhet av utveckling på Microsofts plattform både när det gäller webb- och klientapplikationer. Teknologier vi jobbar med är bl a .Net , SharePoint, Microsoft SQL Server, Azure och Office 365. Vårt upplägg är att med en väl inarbetad metod planera, genomföra och följa upp de projekt vi arbetar med. Vi tecknar även supportavtal på de system eller integrationer vi bygger så att man som kund kan känna trygghet även efter genomfört projekt.
Exempel på lösningar vi byggt är patientadministrativa system för vården och garantiersättningssystem för industriföretag.

LICENSER - HCL SOFTWARE

Vi hjälper er att se till att ni är rätt licensierad i era HCL Notes Domino miljöer, vi tycker det ska vara lätt med licenser helt enkelt.

SYSTEMUTVECKLING - HCL NOTES DOMINO

Vi utför både nyutveckling och anpassningar av befintliga applikationer med mer än
25 års erfarenhet när det gäller utveckling av applikationer på HCL Software:s plattform Domino (IBM Notes Domino), både för klient- och webblösningar. Genom åren har vi bl.a hjälpt företag med anpassade lösningar för helpdesk, CRM-system, extranät, intranät och projektstyrning. Vi har även hjälpt företag att konvertera befintliga klientlösningar till webbmiljö eller integrerat lösningen med andra system för maximal kundnytta.

TeamViewer Partner

Remote support and meetings made easy
Teamviewer Remote support service

QNova Systems kan hjälpa dig som kund med dina frågor rörande licenser, använding eller integrationer med dina existerande system och TeamViewers produkter.

Våra kunskaper inom systemutveckling, integrationer och systemadministration gör att vi kan hjälpa dig med att hitta ett sätt att använda TeamViewer produkter i din verksamhet på bästa sätt. Oavsett om det är för Remote support av datorer, via AR (Augmented Reality) eller om du behöver en mjukvara för att köra företagets möten via.

SYSTEMADMINISTRATION - HCL NOTES DOMINO

Det kan vara svårt för många företag att upprätthålla egen kompentens när det gäller systemadministration för alla olika system i organisationen. Ett enkelt sätt är att lägga ut den tjänsten på en extern part eller om man vill ha ytterligare kompetens inom ett visst område. Vi på QNova hjälper företag med den här typen av tjänster som kan innefatta användar- administration, applikationsdrift, backuplösningar, serverstabilitet, systemoptimeringar, problemlösningar och single sign-on. Vi anpassar självklart tjänsten utefter företagets egna behov.

QNOVA LIVE - VI FINNS I MOLNET

ENKELT

QNova Live är en molntjänst som gör det möjligt att använda QNovaprodukterna utan egen installation och drift. Du behöver inte installera krångliga klienter på alla datorer, det enda användaren behöver är en dator med webbläsare.

SÄKERT

Säkerheten är något som vi har tänkt på från grunden när vi designat QNova Live. Säkerheten är minst lika hög, ofta högre, än om produkterna vore installerade i den egna serverhallen. Våra servrar är placerade i en modern serverhall i Sverige. Vi sköter backup av ditt data så det kan återställas snabbt vid problem utan att du behöver fundera på detta. All trafik mellan användare och våra servrar är krypterad så att obehöriga inte skall kunna ta del av informationen.

SKALBART

Du kan enkelt lägga till och ta bort användare och betalar för de antal användare som använder lösningarna. På så sätt blir det som att vrida på vattenkranen efter behov, det är skalbarhet tycker vi.

BEKYMMERSFRITT

Kunden behöver inte tänka på uppgraderingar av serverprogramvaror, licenser, serverhårdvara eller uppgradering av QNova produkterna. Backup är inte heller något som man behöver fundera över, den sköter vi. Det bästa av allt är att detta ingår i standardpriset. Kostnaden är förutsägbar eftersom man betalar ett fast pris per månad och användare. Det är lätt att räkna på hur mycket pengar du sparar genom att använda QNova Live. Självklart ingår support via vår kundzon.

INTEGRATIONER

Vi på QNova Systems har en lång historia av att göra integrationer med andra system.
Integrationer kan göras på många sätt beroende på vilket / vilka system som ska utbyta information.

AGRESSO

MOVEX/M3

SAP

JD EDWARDS

BIZTALK

INTRANET / EXTRANET

VISMA

FORT NOX

TEKNIKER

BIZTALK

WEB SERVICES

REST SERVICE

XML

Integration with Active Directory / LDAP

OFFICE 365