Vår lösning hjälper Städbolag med ärendehantering

Vår lösning hjälper Städbolag med ärendehantering

Vår lösning för ärendehantering hjälper ansvariga personer i ett städbolag att styra verksamheten ute på fältet.
Kunderna till ett städbolag skiljer sig åt och kan t ex vara kommuner, landsting, företag, skolor eller privatpersoner. När ett städbolag knyter ett avtal med någon av dessa så är det normalt att man går igenom vilken städning som ska utföras för respektive kund. Man tar fram en åtgärdslista på vad som ska göras och hur ofta. Sammanställningen av åtgärdslistan och kundens specifika behov leder fram till ett städschema som är unikt för varje kund.

En lokalvårdare som är van att städa hos samma kund vecka ut och vecka in klarar arbetet på ren rutin. Men vad händer om någon blir sjuk eller hastigt slutar och arbetet måste fördelas om? Problemet är det samma i små och stora städbolag som hanterar flertalet kunder. Med vår lösning kan planeringsansvarig snabbt se över arbetsfördelningen, fördela om arbetet och skicka ut informationen till den lokalvårdare som ska utföra städningen.

Planeringsansvarig arbetar från PC

Planeringsansvarig är ofta sammanhållande chef inom städbolaget. I större städbolag så kan det finnas fler personer som ansvarar för planeringen inom varje segment eller område.
I QNovas ärendehanteringssystem finns ett kundkort där man fyller i adress till företaget, kontaktperson och kontaktuppgifter till den man avtalat städschemat med. Kundens specifika behov sammanställs i kundkortet och därefter fyller man i städschema för de dagar som kunden önskar städ.
Planeringsansvarigs arbetsuppgifter i systemet kan se ut enligt följande:

  • Arbetar i första hand från PC
  • Registrerar kunder / företag
  • Fyller i avtalat städschema för varje kund
  • Planerar lokalvårdare per städuppdrag /dag
  • Följer upp städuppdrag

 

Lokalvårdaren tar emot städuppdrag i mobilen

Lokalvårdaren kan enkelt se vilka städuppdrag som är inplanerade samt läsa mer om vad som förväntas av varje uppdrag. Här får lokalvårdaren information om något ändrats sen den senaste städningen. Behöver städförrådet fyllas på? Missades någon del i städningen senast?
För att få ut mest effekt av systemet så är det viktigt att lokalvårdaren återkopplar till planeringsansvarig när städningen är utförd. Lokalvårdarens främsta arbetsuppgifter i systemet skulle kunna vara:

  • Ta emot städuppdrag i telefon från planeringsansvarig
  • Få information om veckans städuppdrag (kunder, plats, tid, uppdrag)
  • Genomföra städuppdrag
  • Återkoppla städuppdrag (rapportera avvikelser) till planeringsansvarig

Kontakta QNOVA för mer information