Sveriges Television väljer QNova Live

Sveriges Television väljer QNOVA eAvtal

Sveriges Television (SVT) är den senaste i raden av våra kunder att gå över till vår molntjänst QNOVA eAvtal för att hantera sina avtal digitalt.

Ett väldigt lyckat projekt

Projektet har inneburit att lyfta Sveriges Television:s befintliga Avtalshanteringssystem från dagens plattform till vår molnet lösning. Leveransen av projektet har varit mycket lyckad och genomförts inom de förutsatta ramarna för tid och kostnad, vilket vi på QNOVA tycker är ett gott betyg och även en mognad när det gäller våra åtaganden att leverera den här typen av lösningar.
Istället för att Avtalshantering finns installerad på en egen server så har SVT gått över till att använda avtalshanteringssystemet som en tjänst med access via webben. Det innebär att lösningen finns installerad i ett privat moln där SVT istället använder en webbläsare för att få åtkomst till sina avtal. Inloggningen till Avtalshantering sker smidigt via Office 365 och Active Directory.

Lösningen med att endast behöva logga in en gång i datorn för att sedan få åtkomst till avtalshanteringssystemet har fungerat klockrent. Tekniken som kallas för Single Sign-on gör att användarna slipper ytterligare användarnamn och lösenord för att komma åt avtalshanteringen. Samma sak gäller accessen för vanliga användare som via en länk på Intranätet styrs till en sida där de registrerar sin SVT e-post för att komma in och läsa ”publika” avtal.
Vi på QNOVA är väldigt glada att få fortsätta samarbetet med Sveriges Television och vill även passa på att rikta ett tack till Elisabeth Ivarsson (SVT) som varit ledande till att projektet blivit framgångsrikt.