Styrning och kontroll på era Word-dokument

Styrning och kontroll på era Word-dokument

Fördelen med att hantera Word-dokument direkt i ett ledningssystem är den kontroll och styrning man får på verksamhetens alla dokument. Dokument som finns i en filstruktur på servern blir sällan lästa, med anledning av att det man letar efter är alldeles för svårt att hitta. Med vår lösning för ledningsystem, QNova Dokumenthantering, får ni kvalitativ dokumentation, ökad kontroll, sökbarhet, tydlig ansvarsfördelning och dessutom lite mindre stress när det är dags för revision.
Ni kanske redan har den dokumentation som ISO kräver, rutiner och processer , men dokumenten finns inte i något system för styrande dokument. Övergången till ett dokumenthanteringsystem brukar vara en resurskrävande aktivitet som brukar hamna långt ner på att-göra-listan.

Dokumenthantering med MS Word

För er som har en stor mängd Word-dokument redan skrivna är steget inte långt till att kunna hantera dessa i ett modernt ledningssystem. Med dra-och-släpp teknik får man enkelt in dokumenten i ledningsystemet och kan sedan vidarebearbeta informationen där. Med funktioner för remiss, granskning och fastställande får ni ökad kontroll och i slutändan ökad kvalitet.

Med MS Word som dokumentredigerare blir det enkelt att skriva och redigera dokumenten. Genom att dessutom få tillgång till alla de kraftfulla funktioner som MS Word har blir redigeringsmöjligheterna i QNova Dokumenthantering precis som ni vill ha dem.

Kontakta oss, vi hjälper er att gå från manuell till digital hantering av era dokument.