Styrelsemodul

Få struktur på agendor, protokoll och styrelsematerial. Styrelsemodulen förenklar och säkerställer ett effektivt styrelsearbete.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Styrelsemodul

Det digitala styrelserummet
Hantera styrelsens material digitalt, allt från förberedande dokument och dagordning till signerat styrelseprotokoll. Få en överblick över deadlines och styrelsemöten. Ordna koncernstrukturen med behörigheter för varje dotterbolag eller filial. Samla och lagra alla dokument i portalen. Få en helhetssyn över väsentliga avtal och andra typer av bolagsdokument. QNOVA förenklar och säkerställer ett effektivare styrelsearbete.

Funktioner

  • Överblick av alla styrelsemöten

  • Digital mötesdokumentation från förberedande dokument, dagordning till signerat styrelseprotokoll

  • Kontroll på deadlines inför styrelsemötet

  • Koncernstruktur med dotterbolagsstyrelser

Boka en kostnadsfri demo

Vi har flera lösningar som kan kombineras.

Avtalshantering

Läs mer

Bolagsportal

Läs mer

Arbetsflöde

Läs mer

Dokumenthantering

Läs mer