Säker avtalshantering

Det är viktigt att hålla trollen på håll.

Med QNOVA eAvtal lagras dina avtal i Sverige med högsta säkerhet.

Jag vill veta mer om säker avtalshantering.

Säker avtalshantering hanteras och lagras i Sverige.

QNOVA eAvtal arbetar uteslutande med svenska leverantörer av servrar, databaser och backup. Vi kan garantera att ingen information eller data från våra kunder lämnar landets gränser. De gör att din avtalshantering klara alla krav på GDPR. Dessutom är QNOVA eAvtal en svenskutvecklad programvara med alla de specifika krav som svenska företag har på avtalshantering. Lägg till en kraftfull behörighetsstyrning och svensk support så förstår du hur vi ser på säkerhet.

Låt inte obehöriga se dina viktiga avtal.

QNOVA eAvtal hanterar all lagring och programutveckling i Sverige. Det gör din avtalshantering helt och hållet anpassad till gällande GDPR-lagstiftning. Med smart behörighetsstyrning kan du vara säker på att all information hamnar hos rätt person.

Snabbfakta:

  • All datalagring och backup i Sverige.
  • Svensk programutveckling.
  • Fullt GDPR anpassad.
  • OWASP Top 10 utan anmärkning.
  • Behörighetsstyrning på detaljnivå.
Pris på avtalshantering från QNOVA

Hur mycket avtalshantering behöver ni?

Våra priser på avtalshantering passar alla företag. Med fem läsare per administratör får du säkrare och billigare avtalshantering.

Prisexempel:

Avtalshantering Bas

En avtalsadministratör och fem läsare
950:- / månad.

Läs mer om våra priser

Sa vi att vi gärna pratar med dig om du undrar över något?

Ring oss: 013-465 54 70

Maila oss: demo @ qnova.se

Jag vill veta mer om avtalshantering och QNOVA eAvtal.