QNOVA hjälper till att skapa välfärden i Sverige

QNOVA hjälper till att skapa välfärden i Sverige

QNOVA hjälper till att skapa välfärden i Sverige

QNOVA är ett av Sveriges många småföretag. Svenska småföretag och deras anställda står för en stor del av skatteinbetalningarna. Det är skattepengar som bidrar till Sveriges välfärd. En välfärd som kommer alla till godo. Vi tjänar alla på att det går bra för företagen i Sverige. Vi tycker det är viktigt att fler förstår vilken betydelse småföretagen gör för välfärden. Företagen, välfärdsskaparna, gör skillnad.

Vi på QNOVA skapar, tillsammans med våra 9 medarbetare, skatteintäkter på 2.583.000 kronor. Det blir till offentlig välfärd i form av sjuksköterskor, lärare, förskoleplatser, poliser och läkarbesök.

QNOVA bidrar till 4 poliser.
QNOVA bidrar till 16 förskoleplatser.
QNOVA bidrar till 4 gymnasielärare.
QNOVA bidrar till 6 undersköterskor.

Vi på QNOVA är glada att vi säkerställer 4 poliser, 16 förskoleplatser, 4gymnasielärare eller 6 undersköterskor i hemtjänsten.

Källa: Svenskt Näringsliv.

Vill du veta mer om QNOVA och få en smartare avtalshantering? Kontakta oss på 013-465 54 70 eller info @ qnova.se.