eTjänster

QNova Policys
– vi värnar om leverantörer, kunder och medarbetare.

QNOVA har sedan 2002 alltid varit noga med sin dokumentering kring de riktlinjer och medvetenhet som ska finnas för de anställda samt leverantörer. Det skapar en trygghet för samtliga intressenter till QNOVA.

Våra policys

Se nedan policys som delges på hemsidan. Önskas ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss direkt på info @ qnova.se eller + 46 13 465 54 70

Med kund och medarbetare skapar och säkrar vi kvalité tillsammans.

Kvalitetspolicy.pdf

Tillgänglig, riktig och konfidentiell hantering är QNOVAs ledord kring informationssäkerhet.

Informationssäkerhetspolicy.pdf

QNOVA är ett inkluderade företag där styrelse, ägare och medarbetare skall känna ett gemensamt ansvar för att uppnå ett långsiktigt och hållbart arbete.

Hållbarhetspolicy.pdf

QNOVA ska inom ramen för vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle.

Miljöpolicy.pdf

”Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag?” / Martin Hjelte

Boka möte