Nytt utseende och bättre bildhantering i QNOVA eDokument

Nytt utseende och bättre bildhantering i QNOVA eDokument

Utvecklingen av ”Nya Dokumenthantering” är i full gång och det kommer bli stora skillnader i både utseende och funktionalitet.

Dokumentkänsla i kommande QNOVA Dokumenthantering

Vi har tagit fram ett helt nytt ramverk för utseendet som är genomgående i alla våra standardlösningar. Det nya utseendet bygger på känd teknik som flera andra aktörer använder sig utav där Twitter förmodligen är den mest kända. Tekniken gör att vi kan erbjuda responsiv design i våra lösningar. Med responsiv design menas att utseendet i våra lösningar anpassar sig beroende på vilken enhet som används (pc, smartphone eller surfplatta). På så vis blir våra lösningar mer användarvänliga.
För att skapa dokumentkänsla i vår senaste version så har vi minskat bredden på redigeringsytan. Under tiden man bearbetar sitt dokument så får man därmed en direkt uppfattning om hur dokumentet kommer se ut när det skrivs ut.

Vi har även samlat all information om dokumentet till höger när man redigerar det. Informationen om dokumentet är fixerad så att den hela tiden finns tillgänglig. Innehåller dokumentet väldigt mycket information så kommer du hela tiden åt bilagor, referenser och historik oavsett var på sidan du befinner dig. Tidigare hade man antingen behövt scrolla upp för att läsa det som stod i sidhuvudet eller scrolla ner för att tex läsa historiken.

Ny bildhantering i QNOVA Dokumenthantering

Aldrig tidigare har det varit så enkelt att arbeta med bilder i QNOVA Dokumenthantering. Tidigare behövde man göra flera moment för att infoga en bild i dokumentet. Dels behövde man först ladda upp bilden till själva dokumentet för att sedan peka ut bilden i nästa steg och infoga det. Nu sker allt med några få knapptryckningar och man kan till och med beskära sin bild i själva uppladdningsverktyget. Drag & Drop kommer vara möjligt och även copy/paste om man önskar det. Den nya bildhanteringen kommer leda till ett effektivare arbete hos framtagaren. Dessutom tror vi att Dokumenthantering kommer upplevas som mycket roligare att arbeta med.

QNOVA Dokumenthantering
Utöver bildhanteringen så kommer det bli möjligt att lägga till egna videoklipp. Vi ser att det blir allt vanligare ute hos företagen att man förmedlar instruktioner, policies, rutiner och processer via film. Att visa en film för hur något ska gå till är oftast mycket mer förklarande och givande. Att dessutom erbjuda sina instruktionsfilmer i en struktur gör det ännu enklare för läsaren att söka, hitta och få den hjälp som man behöver.
Den nya versionen av dokumenthantering beräknar vi ha testad och klar för leverans sommaren 2016.
Snart kommer vi publicera fler inlägg om nya funktioner i Dokumenthantering som underlättar våra kunders arbete.