Likviditet – så får du kontroll

Likviditet – så får du kontroll

I rådande tider är det avgörande att snabbt få grepp om er likviditet och utvecklingen i ett kort och medellångt perspektiv. Genom att ha kontroll över likviditeten under en längre period ser ni direkt om det krävs långsiktiga åtgärder för finansieringen av bolaget. Det kan också efterfrågas kapitaltillskott från ägarna eller om det finns en strävan att utöka krediter hos externa långivare. Allt detta genom en väl genomarbetad likviditetsbudget och prognos.

Prognos för likviditet

För att kunna upprätta en likviditetsprognos krävs kontroll över samtliga leverantörsavtal och kundavtal för att få ett grepp om när betalningar skall ske. Vissa avtal löper över längre tid med årliga betalningar vilket kan slå hårt mot likviditeten under utsatta tidsperioder. I det långa perspektivet finns det också en risk kring de avtal som förlängs automatiskt. Vissa avtal kan automatiskt förlängas med flera år som då påverkar likviditeten i det långa perspektivet.

Samla samtliga kund- och leverantörsavtal i ett system och skapa förutsättningar för en säkrare kontroll på likviditetsbehovet. Att varje dag i veckan kunna se kostnader och intäkter ett år framåt gör naturligtvis möjligheterna större att kunna planera sin likviditet. Det skapar också en tydlig struktur kring de personer som är avtalsansvariga och ett engagemang att hålla ordning och reda.

Rapporter och alarm

Skapa ännu bättre förutsättningar med egna urval och rapporter. Du kan schemalägga och exportera information direkt i Excel-format för vidare analys. Alla ska kunna få samma helhetsbild eller endast ta del av sina avtal som påverkar likviditeten. Utöver likviditeten är det också viktigt att se hur länge avtalen löper och när nästa automatiska förnyelse kommer att ske. En notis eller att alltid se det i QNOVA Avtalshantering skapar en modernare arbetsplats.

Avtalshantering Dashboard

 

Börja nu med QNOVA Avtalshantering och säkerställ kontrollen inom en vecka.
Vår tjänst är molnbaserad och tillgänglig vart du än befinner dig.