ISO 45001 uppmärksammas allt mer

ISO 45001 uppmärksammas allt mer

Med en större efterfrågan på säkrare arbetsmiljö börjar ISO 45001 bli mer och mer eftertraktad. Arbetsmiljön är någonting som grundas hos ledningen och därför är ISO 45001 ett utmärkt verktyg som sätter krav på ledningen om implementeringar för hur arbetsmiljön ska efterlevas. För att locka yngre förmågor till företagen behövs en tydlig och säker struktur inom företaget, en ISO certifiering för arbetsmiljö visar på företagets ansvarstagande av personalens säkerhet.

ISO 45001 i korthet

  • – Identifiering av intressenter och deras krav
  • – Ledarskap och delaktighet från högsta ledningen
  • – Kartläggning av nödvändiga kompetenskriterier för hela personalen
  • – Personal ska vara medveten om hur de bidrar till ett effektivare arbetsmiljöledningssystem
  • – Personalen ska vara delaktig i alla processer för arbetsmiljöpolicy, riskanalys och utvärdering av ledningssystemet
  • – Kontroll över utlagda processer som påverkar ledningssystemet
  • – Hantering av underleverantörer och inköpta produkter/material

Vad betyder ISO?

ISO (Internationella standardiseringsorganisationen) är en gemensam organisation för nationella standardiseringsorganisationer. ISO:s huvuduppgift är att arbeta fram standarder för näringslivet för att underlätta utveckling och tillverkning av produkter och tjänster med syftet att öka kvalité och konkurrenskraft för att underlätta handel av dessa.

QNOVA eDokument

Med QNOVA eDokument finns lösningen för att strukturera upp alla typer av ISO certifieringar. Ingen begränsning till en viss typ eller antal, strukturen bestämmer företagen själva. Det krävs heller ingen mer utveckling av systemet och dyra konsulter som ska programmera nya lösningar, allt kan skötas direkt av utbildad personal på företaget.

ISO 45001 lanserades i mars 2018

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur våra system kan hjälpa er verksamhet att uppfylla iso-kraven.