ISO 45001 ersätter OHSAS 18001

Ny ISO-standard (ISO 45001) ersätter OHSAS 18001.

Vad betyder ISO?

ISO (Internationella standardiseringsorganisationen) är en gemensam organisation för nationella standardiseringsorganisationer. ISO:s huvuduppgift är att arbeta fram standarder för näringslivet för att underlätta utveckling och tillverkning av produkter och tjänster med syftet att underlätta handel av dessa.

OHSAS 18001

Nuvarande standardmodell för arbetsmiljö heter OHSAS 18001. Mer än 100.000 företag är idag certifierade enligt denna modell och det finns ett väldigt tydligt behov av ett gemensamt synsätt för företagen inom arbetsmiljöfrågor. I takt med utvecklingen hos företagen så har det även ställts nya krav på arbetsmiljön och därför har ISO påbörjat utvecklingen av en ny standardmodell ISO 45001 som kommer ersätta dagens befintliga modell OHSAS 18001.

Nyheter för ISO 45001

Eftersom arbetet med att ta fram den nya standarden är på ett tidigt stadium så kan man förvänta sig att stora förändringar kommer ske innan den slutgiltiga versionen släpps. Det förslag som nu släppts innehåller några förändringar och här tar vi upp de mest väsentligaste:

  • Identifiering av intressenter och vilka krav de har
  • Ledarskap och åtagande från högsta ledningen
  • Kartläggning av nödvändiga kompetenskriterier för personal
  • Personal ska vara medveten om hur de bidrar till ett effektivare arbetsmiljöledningssystem
  • Personalen ska vara delaktig i processen för arbetsmljöpolicy, riskanalys och utvärdering av ledningssystemet
  • Kontroll över utlagda processer som påverkar ledningssystemet
  • Hantering av underleverantörer och inköpta produkter/material

Den slutgiltiga verisonen av ISO 45001 beräknas lanseras någon gång under 2016.

Vad får ISO 45001 för konsekvenser för QNovas Systems produkter?

Precis som förut så står du rustad med våra produkter att möta de krav ISO ställer på din organisation. Vårt mål är att göra din vardag enklare i standardiseringsarbetet genom att alltid se till att våra produkter uppfyller kraven för ISO.

ISO 45001 väntas lanseras Oktober 2016

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur våra system kan hjälpa er verksamhet att uppfylla iso-kraven.