Interlan har valt QNova Avtalshantering för att effektivisera sin hanteringen av samtliga avtal:

  • Kundavtal signeras digitalt
  • Tilläggsavtal kopplas till huvudavtalet
  • Leverantörsavtal och Anställningsavtal registreras i systemet
  • Behörighetsstyrning för vem som ska se vad
  • Alla befintliga avtal har nu registrerats in
  • Finns nu möjlighet att söka på avtalsinformation och i bilagor

Detta kommer effektivisera hanteringen av avtalen för Interlan samt skapa en struktur för att inte minst söka fram avtal. Tiden för att hantera avtalen i pappersformat är förbi samt att säkerställa att alla avtal blir signerade i tid.