Interlan digitaliserar sin avtalsprocess med QNOVA eAvtal

Interlan har valt QNOVA eAvtal för att effektivisera sin hanteringen av samtliga avtal:

QNOVA Avtalshantering kommer vara ett nytt och avgörande system för deras hantering av främst kundavtal. Dessutom skapas en strukturerad miljö för deras leverantörsavtal. 

  • Kundavtal signeras digitalt
  • Alla tilläggsavtal kopplar de till huvudavtalet
  • På sikt kommer alla leverantörsavtal och anställningsavtal finnas i systemet
  • Behörighetsstyrning för vem som ska se vad
  • Alla befintliga avtal finns nu inlagda och är sökbara
  • Finns nu möjlighet att söka på avtalsinformation och i bilagor

Detta kommer effektivisera hanteringen av avtalen för Interlan samt skapa en struktur för att inte minst söka fram avtal. Efter en snabb och effektiv implementering var Interlan redo att kör igån med QNOVA. Tiden för att hantera avtalen i pappersformat är förbi samt att säkerställa att alla avtal blir signerade i tid.

Interlans egna ord om QNOVA Avtalshantering:

”Som vissa av er redan har märkt har vi börjat med digital signering av våra avtal. Detta som ett led i vår egen digitaliseringsresa men också i linje med #enbättrearbetsdag.

Från och med idag går vi live med lösningen för alla våra kunder!

När man gör en resa behöver man en bra partner. I detta fall hittade vi vår partner i QNova Systems som svarade upp bra på våra krav. Vi har haft en nära dialog i implementationsfasen och vi har nu en lösning som är anpassad efter våra behov.

Med Qnova har vår avtalshantering blivit säkrare, snabbare, mer ekonomisk och miljövänlig. Men framförallt har vi fått en bra överblick över våra avtal. Vi har också kortat ner ledtiden för en signering från veckor till timmar. #effektmål

Ska du också göra en digitaliseringsresa och vill ha en bra partner kontakta vår VD Erik. Vill du prata effektmål och hur man driver framgångsrika projekt finns Anne och hennes projektledare. Funderar du på att se över er avtalshantering prata med Martin på QNova Systems AB.”