Helpdesk-system

QNOVA helpdesk system

Det finns idag många standardsystem för Helpdesk & Servicedesk ärenden. QNOVAs kund har ett litet annat behov som bygger på att de vill kunna erbjuda sina slutkunder en helhetslösning, både själva tjänsten Helpdesk och även systemet. Det gör det väldigt enkelt för vår kund, de jobbar i samma system oavsett vilken slutkund som betjänas.

Vår kund har en totalt översikt över samtliga kunders ärenden, respektive slutkund ser just sina ärenden, allt i ett och samma system. QNOVA helpdesk system har en en mycket innovativ och enkel struktur men erbjuder samtidigt funktioner som andra system saknar. Varje kund kan ha sina unika parametrar ex. Problemkategorier, vilka personer som ska informeras som berör just det företaget.

Systemet kommunicerar även med slutanvändarna som kan svara på frågor ställda från systemet, det utan att slutanvändaren behöver logga in i systemet. Tanken är att slippa manuella mail flöden och få en fullständig bild över de ärenden som finns.  Det som visat sig vara oerhört viktigt är att vår kund kan erbjuda slutkunden en bra och tydlig förståelse över vad som tar kraft i form av ärenden i organisationen.

Kontakta oss om du vill veta mer!