Många företag vill utveckla den egna innovationskraften för att utveckla nya tjänster, produkter, kapa tidstjuvar eller bara se till att personalen är glada och trivs.

Ärendehantering i mobilen

Ärendehantering i mobilen

Med QNovas systemlösning för ärendehantering löser du enkelt hela processen från idé till resultat. Användarna kan rapportera in sina idéer direkt via en mobil enhet eller en dator. De inskickade idéerna kan sedan analyseras, prioriteras och fördelas automatiskt eller manuellt till rätt person.

Enkelt smidigt och snabbt från idé till verklighet.

Kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa er att släppa ut innovationskraften.

Relaterade artiklar

QNova Systems AB