Den 25 maj 2018 träder den nya europeiska dataskyddsförordningen, GDPR (The General Data Protection Regulation) i kraft. Förordningen kommer att implementeras i alla lokala personuppgiftslagar inom hela EU och EES-regionen. Den kommer att gälla alla företag som säljer till och lagrar personuppgifter om medborgare i Europa, inklusive företag på andra kontinenter. Det ger medborgarna i EU och EES större kontroll över sina personuppgifter och säkrar att informationen skyddas i hela Europa.

GDPR - 25 maj 2018

Enligt GDPR-direktivet är personuppgifter all information som är kopplad till en person såsom namn, foto, e-postadress, bankuppgifter, inlägg på sociala medier, platsinformation, medicinsk information och datorns IP-adress.

Det görs ingen skillnad mellan personuppgifter om individen i hans eller hennes privata, offentliga eller professionella roll – personen ses som en och samma individ oavsett roll. I en B2B-situation handlar dessutom allt om individer som interagerar och delar information med och om varandra. Kunder på B2B-marknader är så klart företag, men relationerna som hanterar de affärsmässiga relationerna är individer.

 

Signering och insamling av samtyckesavtal

Alla samtyckesavtal som har signerats och godkänts lagras för att, helt enligt GDPR, lätt kunna sökas fram om någon kräver det. Vi erbjuder en molntjänst för insamling, lagring och digital signering av samtycke för hantering av personuppgifter.

Användningsområdet täcker in både befintliga medarbetare och personer som ska nyanställas. Personerna som ska signera sitt samtycke gör detta på sin dator eller direkt i sin mobila enhet. Innan personen signerar sitt samtyckesavtal får hen godkänna / ej godkänna de uppgifter som företaget avser att inhämta. Därefter signeras avtalet digitalt och lagras i systemet och båda parter erhåller varsin kopia av underskrivet avtal.

Läs mer om vad datainspektionen skriver om förberedelser inför EU:s dataskyddsförordning.
Kontakta oss så berättar vi gärna mer om vilka möjligheter
som finns med signering och lagring av samtyckesavtal.

Relaterade artiklar

Ladda ner vår PDF - hantering av samtyckesavtal
Vi skickar dig ett e-postmeddelande med en länk där du kan ladda ner PDF-filen om hantering av samtycken.
  • Samla enkelt in samtycken från medarbetarna
  • Få kontroll på alla samtycken
  • Signera samtyckesavtalet digitalt
  • Avtalet blir lätt att hitta
* Vi lämnar inte ut din e-postadress.till annan part.
QNova Systems AB