GDPR ett sätt att tänka nytt

GDPR ett sätt att tänka nytt

Att GDPR blir en verklighet för alla företag det vet vi redan, eller?

GDPR blir verklighet 25 maj 2018

Den 25 Maj, 2018 blir GDPR verklighet men vad innebär det för företagen?
Vi listar här några viktiga punkter som berör GDPR och vad man som företag behöver tänka på.

  • Krav på dokumentation av vad man lagrar i sina system, it baserade eller pappersbaserade
  • Ett godkännande krävs från den individen man behandlar och lagrar information om.
  • Rutiner för gallring av data, portabilitet.
  • Rutiner för rapportering till myndighet och individ om man blir av med persondata.
  • Utbilda personalen i hur man skyddar personlig data (både egen och andras).
  • Se över leverantörer / underleverantörer (hur detta hanteras).
  • Se över avtal med kunder.

Återkommande revision

Ovan nämnda punkter behöver man göra revision på och se över med jämna intervall så att dokumentation är uppdaterad,
rutiner stämmer och att personal fått utbildning. INGA FÖRETAG slipper undan GDPR men omfattningen blir antingen mindre eller större.
QNova har jobbat mer än 20 år med system för dokumentation och revisioner. Vill du veta mera, kontakta oss så kan vi förklara hur
vårt system kan hjälpa er att uppfylla kraven och hur ni bör gå tillväga.