Nu är vår nya Avtalshantering här! Det är stor skillnad i både utseende, logik,  funktionalitet och användarvänlighet.

Tryggheten fortfarande kvar

Grunderna är som förut där våra avtalsperioder är stöttepelarna i systemet. Det är ingen skillnad på våra avtalsperioder “Tillsvidare”, “Tidsbegränsat” och “Tidsbegränsat med automatisk förnyelse”. Systemet fungerar precis som förut där tryggheten i att få full kontroll på ett företags alla avtal är precis lika bra som tidigare. Påminnelser skickas ut i tid när det är dags för omförhandling och hela rättighetsstrukturen bygger på samma tänk som tidigare. De stora skillnaderna ligger i utseende, logik, funktionalitet och användvarnlighet.

Utseendet är modernare

Vi har utvecklat en helt ny “Dashboard” där man som avtalsansvarig får en väldigt bra överblick på just sina avtal. Du kan se mängden avtal som går ut per månad och du kan lätt selektera informationen för att t.ex ta fram de avtal som ligger för omförhandling. Med vår rättighetsstruktur så kan tex vd:n se ett företags alla avtal medan ekonomichefen eller säljchefen endast ser sina egna avtal. Utseendet är genomgående modernare där vår nya responsiva design gör att Avtalshantering kan köras från så väl surfplattor som från dator och mobil.

Avtalshantering - Dashboard och översikt

Avtalshantering – Dashboard och översikt

 

Nya funktioner

Har man väldigt mycket avtal så är selekteringen och sökfunktionaliteten bättre och mer användarvänlig i vår nya lösning. Du markerar vilka som är dina favoritavtal eller viktiga avtal och får därmed en egen gruppering av dessa. Hantering av bilagor har blivit smidigare med dra- och släppteknik och fungerar så väl i datorn som i mobilen. Dessutom är nya QNova Avtalshantering webbläsaroberonde och fungerar i de mest förekommande webbläsarna Safari, Chrome, Internet Explorer och Firefox.

Genomgång av logiken

En klar förbättring är också grupperingen av olika fält. Vi har tagit ett helhetsgrepp och gått igenom systemet för hur fält hanteras och hur man lättast anger information i dessa. Vilka fält hör ihop på respektive sida och flik? I vilken ordning är det mest logiskt att man anger informationen på en sida? Det här är exempel på frågor vi ställt oss själva för att i slutändan skapa mervärde och en bättre användarupplevelse för den som arbetar med avtalen.

Färdiga avtalsmallar som är anpassningsbara

För att underlätta för våra användare så har vi tagit fram färdiga avtalsmallar. Välj de avtalsmallar ni har behov av eller skapa helt egna. En avtalsmall är en mall för en viss typ av avtal. Alla hyresavtal som läggs upp i systemet skapas på så vis utifrån mallen “Hyresavtal”.

Här är några exempel på färdiga mallar som man kan använda i systemet.

Anställningsavtal, Hyresavtal, Kundavtal, Leverantörsavtal, Licensavtal, Telefoniavtal, Ramavtal, Samarbetsavtal, Serviceavtal

Varje mall innehåller standardinformation som måste finnas där för att avtalshanteringen ska fungera. Utöver standardfälten så är varje mall anpassningsbar där det är enkelt att lägga till eller ta bort fält. De flesta företag idag är i behov av att kunna lägga till företagsspecifik inforamtion i sina avtal och det är något som vi tagit hänsyn till.

Vi är väldigt nöjda med vår senaste version

Vår långa erfarenhet och arbete med våra kunder gör att vi behållt det bästa från en redan mogen produkt och förädlat den till en helt ny nivå. Vi är stolta att kunna erbjuda nya QNova Avtalshantering till marknaden.

Eftersom vår Avtalshantering är flexibel och kan hantera olika typer av avtal innebär det också att vi har en stor variation på våra kunder. Allt från den enskilde företagaren till den stora koncernen, oavsett bransch!

Relaterade artiklar

QNova Systems AB