Färdiga arbetsflöden för QNOVA eProcess

QNOVA lanserar färdiga rapportmallar för er som använder QNOVA eProcess

Färdiga arbetsflöden/rapportmallar har varit efterfrågat en tid. Vilket i samband med lanseringen av QNOVA eProcess i slutet av November kommer vara tillgängligt via vårt mallbibliotek. Mallbiblioteket innehåller många olika typer av rapportflöden för att stödja olika typer av arbetsprocesser.
Rapporterna är enkla att använda och sparar dig som kund både tid och pengar. Det är ett utmärkt arbetssätt för att bibehålla en LEAN produktion.

Mallbiblioteket med färdiga arbetsflöden innehåller följande:

 • Avvikelserapport
 • Brandskyddsrond
 • Inköpsanmodan
 • Nyanställning
 • Personalnöjdhet
 • Ledighetsansökan
 • Förbättringsförslag
 • Beställningar
 • Investeringsansökan
 • Olycksfallsrapportering
 • Reklamationer
 • Ändringsbegäran
 • Tillbudsrapportering
 • Åtgärdsplanering
 • Skyddsrond
 • Revisioner

Om du vill veta mer hur du kan använda QNOVA för olika flöden i din organisation kontakta oss