En bra avtalshantering är en guldgruva vid en exit.

En bra avtalshantering är en guldgruva vid en exit.

En bra avtalshantering är en guldgruva vid en exit.

I en artikel i DI om att sälja familjeföretag kunde man läsa ”Om det inte är kompetens köparen vill åt, är det bolagets kunder och avtal för att komma ut på en bredare marknad. Företagets avtal är lika med guldtackor.” Slutsatsen vi drar är att en bra avtalshantering blir en guldgruva vid en exit. Hur får man det?

Börja med att ta reda på vad som driver ert värde.

Det som driver ett företags värde är ofta erbjudandet – att ni har ett attraktivt erbjudande för era kunder. Andra viktiga komponenter är marknadspositionen och vilken potential ni har att växa och utvecklas. Det viktiga är att det finns någon beståndsdel som är svårt att kopiera och som är relevant för era kunder. Det är självklart svårt att vara unik på marknaden idag. Men skillnaden mellan framgång och fiasko ligger ofta i små detaljer som är svåra att kopiera.

Se till att hålla ordning på alla avtal och dokument.

På många marknader är det relativt enkelt att kopiera erbjudanden och kundupplevelser. Då kan värdet på företaget tillskrivas den upparbetade kundstocken och de avtal som företaget sitter på. Många branscher jobbar med relativt långa avtal där vinsten fördelas över lång tid. För att kunna definiera värdet på avtalen är det viktigt att ha en tydlig översikt på avtalstid, ordervärde, leveransdatum och snabbt se kundernas lifetime value.

Förbered er på en Due Diligence.

Due Diligence är en form av företagsbesiktning där alla delar av ett företag gås igenom. Det handlar i första hand om avtal men också bolagsdokumentation, organisation, ekonomi, marknad med mera. Prioriterade delar i en Due Diligence process är alltid genomgången av kundstruktur, kundavtal, livslängd på avtal, och prognoser. Genom att löpande digitalisera sina avtal och ha kontroll skapas värden för både köparen och säljaren både före och efter affärens genomförande.

Vad ska ett bra avtalshanteringssystem klara av?

  • Ett bra avtalshanteringssystem ska kunna visa en översikt av värdet på de aktuella avtalen.
  • Det ska också ge er information och påminnelser om vilka avtal som snart behöver förnyas.
  • Det ska finnas möjlighet att hantera interna bolagspapper tillsammans med övriga avtal.
  • Det ska vara enkelt att hantera, hitta information och skapa nya avtal.
  • Det ska ge möjlighet att olika användare får olika information beroende på behov.

BusinessWith är en oberoende site som utvärderar affärssystem. QNOVAs eAvtal är det högst rankade avtalshanteringssystemet på marknaden idag. Du får hjälp med hela processen från förfrågan till förlängning eller avslut.

Vill du veta mer om avtalshantering eller om QNOVA eAvtal.
Kontakta QNOVA på info @ qnova.se