Vem, vad eller vilken är ekonomichefens bästa vän för att uppnå företagets mål.

Självklart ett fungerande system, helst ett redovisningssystem som bokar varje del automatiskt och med ett klick genererar koncernbokslutet. Det finns fler och fler lösningar som underlättar arbetet på ekonomiavdelningen, QNova System har en lösning som blir ekonomichefens bästa vän -> AVTALSHANTERING.

Systemet ger enkel överblick, lagrar, förvaltar, övervakar och påminner om alla samlade avtal hos företaget.

 

Hur mycket skulle en automatisk förlängning av hyresavtalet kosta?

Hur mycket kostar det idag för att det inte finns en regelbunden prisuppföljning på alla leverantörsavtal?

 

Dessa två frågeställningar är enkla att hantera med QNovas Avtalshantering. Dessutom blir ekonomichefens bästa vän en säker organiserad modul som tar hand om all övervakning och påminnelser när avtal löper ut, vilket gör att ekonomichefen kan sova gott om natten och investeringen betalar sig snabbt.