QNOVA hjälper till med er process för onboarding

QNOVA hjälper till med er process för onboarding

Onboarding blir mer och mer en del av företagens affärsstrategi, som arbetsgivare vill man göra ett gott första intryck och ha en tydlig plan för sina nyanställda. Med en väl definierad process för onboarding minskar ni ledtiderna och underlättar administrationen av ny personal.

Onboarding syftar till att följa en process för att säkerställa att en nyanställd person blir väl mottagen på sitt nya arbete. En onboardingprocess ska också hjälpa verksamheten att minska den tid det tar för en nyanställd att nå sin fulla potential och för att bli produktiv.

Det kan uppnås med hjälp av att automatisera beställningar och underlätta godkännanden av exempelvis arbetsplats, dator, telefon och systembehörigheter.
Mycket kraft och resurser läggs idag på att undvika felrekryteringar, medans vikten av en bra genomförd introduktion ofta hamnar i skymundan.

QNova Workflow är ett stöd i onboardingen genom att fördela de moment som finns i en onboardingprocess till rätt personer och säkerställa att dessa blir utförda och det blir utfört i rätt tid.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om vilka möjligheter som finns med QNOVA när det gäller att digitalisera era HR-processer.