eDomino

Domino sa du? Kul, jag fixar det. Inga problem.

eDomino är en säker molntjänst för befintliga applikationer.

Jag vill veta mer!

Beprövad teknik i modern plattform

Med QNOVA eDomino kan ni flytta applikationer från er nuvarande Domino-miljö och förlänga livslängden med full tillgänglighet och säkerhet. Spara tid och pengar samtidigt som ni skapar en modern arbetsplats.

Öka livslängden på dina Domino-applikationer och lägg investeringarna där de behövs.

QNOVA eDomino är ett utmärkt sätt för företag att få befintliga applikationer tillgängliga och användbara utan att behöva fortsatt intern kompetens eller infrastruktur för servermiljön. Företaget slipper investera i nyutveckling av affärsstödet vilket sparar tid och pengar.

QNOVA eDomino

Vill du veta mer?

eDomino kan hjälpa dig med:

  • Förlängd livslängd på befintliga installationer.
  • Flexibilitet för framtida förändringsarbete.
  • Full kontroll utan egen infrastruktur.
  • Full access till befintliga system.
  • Inget behov på Dominokompetens.
  • Minskade investeringar i ersättningsapplikationer.

Jag vill veta mer om eDomino