eDomino

QNova eDomino
– en säker molntjänst för befintliga applikationer.

Med QNOVA eDomino kan ni flytta applikationer från er nuvarande Domino-miljö och förlänga livslängden med full tillgänglighet och säkerhet. Spara tid och pengar samtidigt som ni skapar en modern arbetsplats.

 

Fredrik Norling

”Jag tycker det är ett utmärkt sätt för företag att få befintliga applikationer tillgängliga och användbara utan att behöva fortsatt intern kompetens eller infrastruktur för servermiljön. Att företaget sen slipper investera i nyutveckling av affärsstödet kommer spara tid och pengar, för att ersätta anpassade lösningar är komplicerat och tar tid att få rätt.”

Fredrik Norling, expert eDomino

Vad ska jag tänka på när jag väljer eDomino?

Det finns ett antal vägval som är avgörande när man väljer eDomino. Du behöver först tänka igenom hur många och vilka applikationer som skall lyftas över i hostingmiljön. Nedan följer en lista med viktiga frågor.

Finns det ett behov att förändra befintliga behörigheter?

Hur skall behörighetsstrukturen se ut? Kommer du att använda samma som tidigare använts? QNOVA kan erbjuda migreringstjänster från Domino som säkrar att behörigheterna fungerar med ert befintliga AD.

Behöver du ett backup-schema med krypterade backuper?

Med QNOVA eDomino väljer du vilket schema du vill ha för dina backuper och i vilken omfattning de skall krypteras. Det är bra att tänka igenom innan överföring av data sker för att bättre kunna bedöma hur mycket lagring som krävs.

Vill du kunna följa statusen på driften?

Med QNOVA eDomino kan behörig person övervaka driftmiljön var som helst och när som helst. Det vanligaste sättet är att ansvarig person får del av de driftrapporter som generas i eDomino löpande.

Vill du att dina applikationer ska fungera med andra system?

QNOVAs plattform för eDomino går att integrera med andra miljöer. Det vanligaste är integrationer gentemot Microsoft O365. Erfarenheterna är goda och QNOVA hjälper gärna till i integrationsarbetet.

Vill du veta hur det går till att byta till eDomino?

Utifrån en väldefinierad struktur och mall flyttas dina applikationer till IP/Onlys datacenter i Stockholm. Därefter testas applikationerna i den nya miljön innan användarna flyttas över. Vid den tidpunkten tar vi hand om hela infrastrukturen på ett säkert sätt och användarna kan jobba vidare som vanligt.

Vill du veta vad det kostar att byta till eDomino?

Migeringskostnaden offereras som en fast kostnad därefter debiteras du en fast abonnemangskostnad varje månad.

Hur ser bindningstiden ut?

Vi arbetar inte med några bindningstider utan du är fri att säga upp eDomino avtalet med 4 månaders uppsägning när du vill.

Vad har QNOVA för kunskap om Domino?

Vi har sedan starten av QNOVA 2002 arbetat med Domino-miljön. Det är fortsatt en plattform för all nyutveckling hos QNOVA och de som arbetar med Domino har de högsta certifieringarna för Domino-miljön.

Saknar du någon information om eAvtal?

Vad kan QNOVA eDomino betyda för dig som arbetar med:

Om du sitter i ledningen hjälper eDomino dig med:

– Fokusering på verksamheten istället för nya IT-projekt.

– Utveckla genom IT-lösningar som skapar nytt mervärde.

– Ökad lönsamhet.

– Flexibilitet för framtida förändringsarbete (inga låsningar till egen infrastruktur).

Som IT hjälper eDomino dig med:

– Full kontroll utan egen infrastruktur.

– Access till systemen som tidigare.

– Full säkerhet vid anslutning till databas.

– Flexibilitet och minskade kostnader.

– Behovet av Dominokompetens behövs ej.

– Tiden för licensfrågorna borta.

Som ekonomiansvarig/controller hjälper eDomino dig med:

– Trygghet i affärskritiska applikationer för en längre tid framöver.

– Minskade investeringar i ersättningsapplikationer.

– Känd kostnad varje månad, inga överraskningar.

Som VD hjälper eDomino dig med:

– Flexibilitet för expansion och förändringar.

– Ökat värde vid försäljning av bolaget.

– Investeringar kan läggas på prioriterade områden.

Som miljö- och hållbarhets-ansvarig hjälper eDomino dig med:

– Fortsatt användning av befintliga applikationer stödjer hållbarhetspolicy.

– Nöjdare användare som slipper nya IT-projekt mår bättre och produktiviteten ökar.

– Effektivare energianvändning när driften flyttas till IP/Onlys datacenter.

Läs vad våra kunder tycker om QNOVA eDomino:

IT-chef
”QNOVAs eDomino fungerade perfekt från början. Vi var oroliga att användarna skulle märka skillnad. Det gjorde de också när att allt gick snabbare och blev mer tillgängligt. I och med att vi kunde fortsätta använda applikationerna så har vi lagt våra investeringar i andra affärskritiska applikationer samtidigt som de nya projekten blivit klara snabbare.”

IT-chef

CIO
”Det fanns en osäkerhet kring valet att flytta miljön till molnet. Jag har alltid sagt att man ska ha allt i ’eget hus’. Men med dagens teknik och säkerhet känns QNOVAs eDomino säkrare och tryggare när jag vet vilka erfarenheter QNOVA har på området. Det är dumt att krångla till framtiden när det finns beprövade lösningar.”

CIO