Dokumenthantering

Vägleder genom samtliga steg när dokument och information ska skapas och ger berörda medarbetare tillgång till rätt version av rätt dokument vid rätt tillfälle.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Hanterar all typ av dokumentation

Systemet underlättar och ger stöd för en optimal kvalitetsstyrning av verksamheten på alla nivåer. Systemet hanterar alla tänkbara typer av dokumentation – från kvalitets-, miljö-, ekonomi- och personaldokument till policys, instruktioner, rutiner och beskrivningar.

Vi ger er det systemstöd som krävs för att genomgå och / eller upprätthålla någon av certifieringarna inom samtliga standarder.

Dokumentflödet

 • Hitta rätt i stora informationsmängder
  Med ett strukturerat sätt att lagra dokument blir det lätt att hitta den information man letar efter.
 • Synliggör rutiner och processer
  Alla anställda ska enkelt kunna hitta det som berör just deras tjänst eller ansvarsområde. Alla anställda ska enkelt kunna ta del av verksamhetens olika rutiner och processer.
 • Kontroll på framtagningen
  Genom att hela verksamheten kan vara delaktig i framtagningen av informationen så skapas kvalitativ dokumentation.

 • Alla dokument på ett ställe
  Genom att ha en gemensam lagringsplats för all dokumentation kommer ni alltid att veta vilken information som gäller.
Boka en kostnadsfri demo

Vi har flera lösningar som kan kombineras.

Avtalshantering

Läs mer

Styrelsemodul

Läs mer

Arbetsflöde

Läs mer

Bolagsportal

Läs mer