Digitalisera era anställningsavtal

Digitalisera era anställningsavtal

Med QNova Avtalshantering blir framtagandet av nya anställningsavtal fantastiskt enkelt. Som arbetsgivare fyller ni information om avtalet, anställningsvillkor, förmåner etc. Den person som ska anställas får en mail-länk till avtalet där han/hon fyller i sina uppgifter såsom bankuppgifter, närmast anhörig, eller annan information som just ni behöver samla in. Uppgifterna läggs in i QNova Avtalshantering automatiskt. Nästa steg är att skicka det kompletta avtalet för signering. På nytt får personen en mail-länk där de läser avtalet i sin helhet och signerar direkt på skärmen, via dator, tablet eller i sin smartphone. När avtalet är underskrivet av båda parter lagras det signerade avtalet i QNova Avtalshantering under förvaltning, samt att personen får en kopia av det signerade avtalet till sin mail.

Använd QNova Avtalshantering till andra typer av avtal

Med QNova Avtalshantering kan ni ta fram många olika typer av avtal som t.ex kundavtal, samarbetsavtal, sekretessavtal, hyresavtal med flera. Eftersom vi bygger på kundernas egna word-mallar blir det oerhört flexibelt och användningsområdet är stort!
Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig med hantering av dina avtal!

Digitalisera er anställningsprocess med QNova Workflow

Att ta fram ett anställningsavtal är bara en del när en nyanställning ska göras. Men det är betydligt fler moment än så som behövs; beställa utrustning, ev. tjänstebil, rättigheter till system, arbetskläder, utbildningar är bara några exempel.
Genom att använda QNova Workflow som verktyg, kan ni själva anpassa er onboardingprocess enligt de moment som just er organisation har behov av. Med ett strukturerat flöde säkerställer ni att alla moment blir utförda och kan följa vem som är ansvarig för respektive del.

  • Har IT/IS beställt dator, telefon och behörigheter?
  • Har HR skapat ett anställningsavtal?
  • Finns den en plan för utbildning?

Vi levererar lösningar som skapar ordning och reda!