Digital avtalshantering för en hållbar framtid.

Digital avtalshantering för en hållbar framtid.

Digital avtalshantering för en hållbar framtid.

Att hantera avtal digitalt har många fördelar, inte minst när det kommer till att spara tid och miljö. Genom att digitalisera avtalshantering kan man undvika pappersarbete och därmed minska sitt klimatavtryck. Men det finns också andra sätt att tänka hållbart när det gäller avtalshantering.

Med digital avtalshantering blir det säkrare och tydligare…

När man skriver avtal digitalt är det också viktigt att tänka på säkerheten. Genom att använda säkra digitala plattformar kan man undvika att känslig information läcker ut, samtidigt som man sparar papper och därmed miljö. Det är också viktigt att tänka på säkerhetskopiering av avtal, så att man inte förlorar viktig information vid exempelvis en systemkrasch.

Med digital avtalshantering kan man också öka transparensen och spara tid. Genom att samla all avtalshantering på ett ställe kan man enkelt ha koll på vilka avtal som gäller och när de behöver förnyas. Detta kan leda till färre missförstånd och därmed mindre tid och resurser som behöver läggas på att hantera avtal.

… och det blir betydligt färre misstag.

När avtalet väl har trätt i kraft är det viktigt att ha en effektiv avtalshantering för att undvika onödiga förlängningar eller hävningar av avtal. Genom att ha en överblick över vilka avtal som gäller och när de behöver förnyas kan man undvika att ett avtal förlängs oavsiktligt. Det gör det enklare att planera och undvika missförstånd. Med smarta påminnelser missar du aldrig när ett avtal är på väg att löpa ut.

Digital avtalshantering minskar klimatpåverkan.

Med digital avtalshantering är att det är lättare att samarbeta och kommunicera med andra parter. Om man sköter allt digitalt i stället för att skicka papper fram och tillbaka minskar risken för förseningar och missförstånd.

Precis som med all annan digital hantering bör man också se över var den faktiska datan lagras. Molnet är ju en fysisk serverhall, eller flera. I Sverige finns det klimatsmarta serverhallar, medan det utomlands ofta är betydligt sämre med kontrollen av bland annat strömförsörjning och kylsystem.

Sammantaget är digital avtalshantering är en viktig del av en hållbar framtid. Genom att tänka på säkerhet, transparens och hållbarhet kan man undvika onödigt pappersarbete och bidra till en mer hållbar framtid. 

Vill du veta mer om digital avtalshantering? Kontakta QNOVA på 013-465 54 70 eller info@qnova.se. Med Sveriges bästa avtalshantering blir det enkelt att hitta rätt lösning för dina behov.