Interlan har valt QNova Avtalshantering för att effektivisera sin hanteringen av samtliga avtal: Kundavtal signeras digitalt Tilläggsavtal kopplas till huvudavtalet Leverantörsavtal och Anställningsavtal registreras i systemet Behörighetsstyrning för vem som ska se vad Alla befintliga avtal har nu registrerats in Finns nu möjlighet att söka på avtalsinformation och i bilagor Detta kommer effektivisera hanteringen av […]

Read More