Att kunna söka och hitta dokument via olika processer eller flöden är ett sätt att synliggöra och tydliggöra processer i exempelvis en tillverkande industri. Att tydliggöra processerna så att alla förstår dem, att synliggöra processer så att alla hittar dem.

Read More

Att ha alla personalrelaterade dokument samlade på en plats, lättillgängliga och uppdaterade är något som många eftersträvar men inte når upp till. Med QNova Dokumenthantering och QNova Portal säkerställer ni att detta blir verklighet. Det ska gå snabbt att hitta dokument som berör ett nödläge eller en nödsituation. Olika typer av policies är också dokument […]

Read More