Interlan har valt QNova Avtalshantering för att effektivisera sin hanteringen av samtliga avtal: Kundavtal signeras digitalt Tilläggsavtal kopplas till huvudavtalet Leverantörsavtal och Anställningsavtal registreras i systemet Behörighetsstyrning för vem som ska se vad Alla befintliga avtal har nu registrerats in Finns nu möjlighet att söka på avtalsinformation och i bilagor Detta kommer effektivisera hanteringen av […]

Read More

QNova Systems har varit Business partner med IBM sedan starten och när försäljningen av Domino plattformen blev annonserad tidigt våran 2019 så påbörjades vårt arbete att bli partner till HCL Software och redan i juni i år blev vi partner med HCL Software. QNova Systems har med sin djupa kunskap i Domino plattformen hjälpt många […]

Read More

QNova Systems blir svensk partner till Teamviewer, en ledande systemleverantör av Remote programvaror Med hjälp av TeamViewers programvaror kan du spara tid och miljön genom att minska resor för remote support eller möten. Och med TeamViewer:s nyaste produkt Pilot kan du också ge support i den verkliga världen genom AR (Augmented Reality).Eller kör du redan […]

Read More

Rimaster har valt QNova Styrelsemodul för hantering av koncernens elva bolag. Att skapa ordning och reda var huvudsyftet, vilket också resulterade i stora effektiviseringar för hela arbetsflödet kring styrelsemötena. Styrelsedokumentation En överskådlig vy som enkelt visar koncerners samtliga bolag, möten och dess dokumentation är en viktig detalj som QNova erbjuder. Att därefter kunna styra behörigheter […]

Read More

Med en större efterfrågan på säkrare arbetsmiljö börjar ISO 45001 bli mer och mer eftertraktad. Arbetsmiljön är någonting som grundas hos ledningen och därför är ISO 45001 ett utmärkt verktyg som sätter krav på ledningen om implementeringar för hur arbetsmiljön ska efterlevas. För att locka yngre förmågor till företagen behövs en tydlig och säker struktur […]

Read More

Den 25 maj 2018 trädde den nya europeiska dataskyddsförordningen, GDPR (The General Data Protection Regulation) i kraft. Förordningen har implementerats i alla lokala personuppgiftslagar inom hela EU och EES-regionen. Den gäller för alla företag som säljer till och lagrar personuppgifter om medborgare i Europa, inklusive företag på andra kontinenter. Detta ger medborgarna i EU och […]

Read More

QNova Workflow är ett stöd i verksamheten för att följa de lagar och regler som gäller för de flesta verksamheter. När det gäller rapportering av skyddsronder, reklamationer, tillbud och olyckor, avvikelser, revisioner, riskbedömningar är QNova Workflow ett ovärderligt verktyg som hjälper er så att rapporteringen verkligen blir gjord och att olika moment görs av rätt […]

Read More

Fördelen med att hantera Word-dokument direkt i ett ledningssystem är den kontroll och styrning man får på verksamhetens alla dokument. Dokument som finns i en filstruktur på servern blir sällan lästa, med anledning av att det man letar efter är alldeles för svårt att hitta. Med vår lösning för ledningsystem, QNova Dokumenthantering, får ni kvalitativ […]

Read More