SVT är den senaste i raden av våra kunder att gå över till vår molntjänst “QNova Live” för Avtalshantering. Ett väldigt lyckat projekt Projektet har inneburit att lyfta Sveriges Television:s befintliga Avtalshanteringssystem från dagens plattform till vår molnetlösning. Leveransen av projektet har varit mycket lyckad och genomförts inom de förutsatta ramarna för tid och kostnad, vilket vi på QNova Systems […]

Read More

Idag föreställer man sig att de flesta större verksamheter har IT-system till sin hjälp för att bedriva verksamheten. Så är också ofta fallet men faktum är att vi mer än en gång stött på företag som fortfarande använder papper och pärm för att dokumentera viktig information. Just papper och penna är väldigt vanligt när vi kommer till hantering […]

Read More
QNova Systems AB