Bolagsportal

Genom ett väl utvecklat behörighetssystem kan externa parter (revisor, advokat, köpare av ett bolag) erbjudas tillgång till systemet. Allt sammantaget innebär det att bolaget i god tid är förberett för en framtida försäljning eller succession.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

QNOVA bolagsportal samlar bolagets dokument löpande och håller de uppdaterade i en färdig struktur som följer företagsbesiktningsprocessen. Att kunna på ett enkelt sätt ta fram och visa väsentliga bolagsdokument minskar risken för skada i samband med besiktningar och revisioner. QNOVA bolagsportal ökar både aktieägarvärde och lönsamhet och ersätter i praktiken det s.k ”datarummet”.

Alltid redo

 • Enkel dokumentstruktur
  Med ett strukturerat sätt att lagra dokument blir det lätt att hitta den information man letar efter.
 • Behörighetsstruktur
  Alla anställda ska enkelt kunna hitta det som berör just deras tjänst eller ansvarsområde. Alla anställda ska enkelt kunna ta del av verksamhetens olika rutiner och processer.
 • Ordning och reda
  Genom att hela verksamheten kan vara delaktig i framtagningen av informationen så skapas kvalitativ dokumentation.

 • Digitala kontoret
  Genom att ha en gemensam lagringsplats för all dokumentation kommer ni alltid att veta vilken information som gäller.
Boka en kostnadsfri demo

Vi har flera lösningar som kan kombineras.

Avtalshantering

Läs mer

Styrelsemodul

Läs mer

Arbetsflöde

Läs mer

Dokumenthantering

Läs mer