QNOVA eAvtal för olika typer av föreningar

QNOVA eAvtal för olika typer av föreningar

QNOVA eAvtal är till stor hjälp för alla typer av föreningar som vill få bättre kontroll på sina avtal. Ingen förening är för liten eller för stor för vårt avtalshanteringssystem. Nedan är exempel på föreningar som ofta har en stor mängd avtal som behöver hanteras.

 • Bostadsrättsförening
 • Djur- och naturförening
 • Ekonomisk förening
 • Hyresgästförening
 • Idrottsförening
 • Kulturförening
 • Nykterhetsförening
 • Pensionärsförening
 • Politisk förening
 • Studentförening
 • Studieförbund

Föreningar och olika behov

De flesta föreningar har ofta sina avtal i pappersform placerade i pärmar. Det gör att man lätt tappar kontrollen eller att man saknar överblicken för de avtal som man ansvarar för. När ska avtalen omförhandlas och när är sista uppsägningsdatum? QNOVA eAvtal ger en bra struktur och skickar ut påminnelser i rätt tid när ett avtal behöver ses över.
Något som ofta förekommer i föreningar är att styrelsemedlemmar byts ut. Att lämna över en förenings avtal till någon annan via ett välskött system med avtalsstruktur är betydligt smidigare än om det är ett antal pärmar med lösa papper som ska gås igenom.

Börja signera protokoll med QNOVA eSignering

Med QNOVA eSignering kan ta ett ytterligare steg mot att digitalisera er förening. Skicka till exempel protokoll för signering eller avtal. En hel del dokument behöver valideras på ett eller annat vis i en förening så varför inte även använda QNOVA eSignering till detta. Det skapar också en kontroll på vem som har signerat och när. Det samlas även på samma plats för enkel åtkomst nu och i framtiden.

Ni har kunskapen om hur just er förening fungerar och vilka typer av avtal som förekommer. Vår flexibla avtalshantering kan lätt ställas in så att den tillgodoser era behov.

Läs mer om QNOVA eAvtal här

Vi erbjuder avtalshanteringen som en tjänst hos oss där ni som kund får ett inlogg med användarnamn och lösen för att administrera era avtal. Priset varierar beroende på hur många användare ni har som behöver komma åt tjänsten.