Avtal som går ut per månad

Avtal som går ut per månad

I vår nya avtalshantering får du full kontroll på avtal som går ut per månad. Vi har gjort det enklare att se hur många avtal som går ut en viss månad, kvartal, år eller valt tidintervall. Varje stapel i diagrammet är klickbart och leder till en sammanställning över de avtal som kommer att gå ut. En bättre överblick ger en hjälp till att planera den arbetsinsats som kommer krävas en viss månad.

Vissa företag och organisationer hanterar tusentals avtal och därför kan det i en del fall vara ett mervärde att kunna blicka framåt mer än ett år för att se vilka avtal som går ut. Det kan handla om hyresavtal för företagets lokaler som behöver ses över eller ett Ramavtal som påverkar flera underavtal. Det arbetet behöver i så fall startas i god tid innan avtalet löper ut. I diagrammet kan man på så vis växla år för att se vilka avtal som går ut kommande år.

”Ordning och reda blir aldrig omodernt”