Arbetsflöde

Hela arbetsplatsen får ett effektivare flöde med QNOVA Arbetsflöde.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Den moderna arbetsplatsen

En övergång till digitala arbetsflöden och processer gör att en verksamhet lättare kan anpassa sig till nya krav och att den kan vara mer lättrörlig. Att snabbt kunna ställa om verksamheten och affärsmodellen när marknaden och förutsättningarna förändras blir ett måste. Fler gemensamma processer och stora mängder information som kan administreras från ett ställe gör att kompetensen breddas och delaktigheten ökar. Lägg in era arbetsflöden direkt i QNOVA Arbetsflöde som till exempel HR-processer, enkäter, tillbud, förbättringar, avvikelser och reklamationer. Det är bara några exempel på arbetsflöden som hanteras effektivare i QNOVA Arbetsflöde.

Arbetsflödet

QNOVA Arbetsflöde är precis så flexibel som vi beskrivit inledningsvis men utöver den dynamiska uppsättningen av arbetsflöden erbjuder produkten även en rad andra funktioner. Nedan anger vi de funktioner som är mest utmärkande för produkten som ger kontroll, tidsbesparingar och mindre kostnader

 • Rapportmallar

  Tala om för systemet vilka olika användningsområden som ni vill skapa rapportmallar för.

 • Flödessteg 
  Hur många flödessteg ska varje rapportmall (process) innehålla.

 • Behörighetsstyrning 

  Ekonomi, HR och IT har förmodligen olika rapporter och arbetsflöden att förhålla sig till. Med hjälp av behörighetsstyrning får du kontroll över vem som kan se vad i systemet. Vem ska kunna läsa och skapa rapporter av en viss typ? Tala om för rapportmallen vem som ansvarar för varje flödessteg i processen. Vem ska ha behörighet att fatta beslut? Vem ska rapporten skickas vidare till i flödet, Grupp eller person?

   

 • Statistik 

  Systemet förser dig med statistik i form av diagram och listor i realtid. Du kan med enkelhet anpassa urvalet av information som du vill få presenterad. Du kan även exportera ut all information till Excel med hjälp av exportmallar som går att återanvända för återkommande statistik.

 • Mobilitet 

  Registrera ditt ärende via mobilen eller surfplattan. Använd kameran och förtydliga ärendet med bilder. Få en bra översikt över dina tilldelade ärenden.

 • Fält 

  Varje flödessteg innehåller ett visst antal fält. Som administratör anger du vad fälten ska heta, i vilken ordning de ska komma och om de är obligatoriska eller ej. Bestäm vilken typ av fält du vill ha med. Textfält, datumfält, beräknade fält, nummerfält, listor eller radioknappar.

 • Underflöden 

  Ett flödessteg i rapportmallen kan ha en egen process som “förgrenar” flödet. Ett underflöde till huvudflödet. I det här fallet behöver underprocessen avslutas först innan du kan skicka rapporten vidare i huvudflödet.

 • Deadlines 

  Deadlines är en viktig funktion i QNOVA Arbetsflöde. Arbeta utifrån deadlines och korta ner ledtiderna.

 • Bilagor 

  Till varje flödessteg i processen finns det möjlighet att bifoga filer. Vid en reklamation så kan en användare t.ex ta upp sin mobiltelefon, fota, bifoga, komplettera ärendet med text och därefter skicka in det för registrering.

 • Automatiska påminnelser 

  Systemet håller koll på deadlines och skickar automatiskt ut påminnelser när det är dags att agera. Missar du en deadline så påminner systemet även om detta. Som administratör ställer du själv in hur lång tid “Ansvarig” ska ha på sig att agera inom varje flödessteg.

Boka en kostnadsfri demo

Vi har flera lösningar som kan kombineras.

Dokumenthantering

Läs mer

Styrelsemodul

Läs mer

Avtalshantering

Läs mer

Bolagsportal

Läs mer