AB GotlandsHem väljer QNova Dokumenthantering

AB GotlandsHem väljer QNOVA Dokumenthantering

Sedan 1957 har AB GotlandsHem varit gotlänningarnas bostadsföretag och är ett helägt företag av Region Gotland. GotlandsHem äger och förvaltar drygt 5 300 lägenheter och 400 lokaler som är spridda över hela ön. Ungefär var sjunde gotlänning har sitt hem hos dem. Att vara hyresvärd för så många gotlänningar är något GotlandsHem är stolta över och ambitionen är att vara ett attraktivt boendealternativ med bästa service. Bostadsbeståndet är varierat, från medeltida byggnader i Visby innerstad till modern bebyggelse. Dessutom finns studentlägenheter i nära anslutning till Uppsala Universitet, Campus Gotland.

AB GotlandsHem har i sitt kvalitetsarbete valt QNOVA Dokumenthantering som sin lösning för att samla alla sina processer, rutiner och instruktioner. Helena Olofsson, verksamhetscontroller hos AB GotlandsHem, leder arbetet med att samla ihop den dokumenterade informationen. Hon ser med tillförsikt fram emot att få en lösning som ger alla i företaget möjlighet att på ett överskådligt sätt se sin information.

AB GotlandsHem har därför valt att använda det inbyggda webbaserade användargränssnittet för att via QNOVA Portalen publicera sina dokument till samtliga medarbetare. Ett av flera viktigt krav från AB GotlandsHem var att komma igång snabbt. På två veckor utfördes både installation, workshop och utbildningar. Övriga funktioner som var väsentliga var ett tydligt flöde när ett nytt dokument tas fram. För att precisera vem som har fastställt det senaste dokumentet, vilken tidpunkt samt version det gäller. Samtidigt som flödet för ett nytt dokument skulle innehålla detta var det även viktigt att kunns se vilka dokument som behövde revideras varje år. Samt att enkelt revidera dokumenten och uppdatera dem om så var fallet.

AB GotlandsHem

 

Om ni är intresserade att snabbt komma igång med ett ledningssystem,
kontakta QNOVA.