Sedan 1957 har AB GotlandsHem varit gotlänningarnas bostadsföretag och är ett helägt företag av Region Gotland. AB GotlandsHem äger och förvaltar drygt 5 300 lägenheter och 400 lokaler som är spridda över hela ön.
Ungefär var sjunde gotlänning har sitt hem hos AB GotlandsHem.
Att vara hyresvärd för så många gotlänningar är något AB GotlandsHem är stolta över och
AB GotlandsHems ambition är att vara ett attraktivt boendealternativ med bästa service.
Bostadsbeståndet är varierat, från medeltida byggnader i Visby innerstad till modern bebyggelse. Dessutom finns studentlägenheter i nära anslutning till Uppsala Universitet, Campus Gotland.

AB GotlandsHem har i sitt kvalitetsarbete valt QNova Dokumenthantering som sin lösning för att samla alla sina processer, rutiner och instruktioner.
Helena Olofsson, verksamhetscontroller hos AB GotlandsHem, leder arbetet med att samla ihop den dokumenterade informationen. Hon ser med tillförsikt fram emot att få en lösning som ger alla i företaget möjlighet att på ett överskådligt sätt se sin information.

AB GotlandsHem har därför valt att använda det inbyggda webbaserade användargränssnittet för att via QNova Portalen publicera sina dokument till samtliga medarbetare.
Ett av flera viktigt krav från AB GotlandsHem var att komma igång snabbt. På två veckor utfördes både installation, workshop och utbildningar.

Om ni är intresserade att snabbt komma igång med ett ledningssystem,
kontakta QNova Systems.