Fully charged and with lots of energy, we look forward to this coming fall. We are excited to inform of a continued positive spiral at QNova. This fall we will focus on usability in our solutions. As a first step, we will be launching a new version with multi-browser support. We have also noticed an […]

Read More

Med laddade batterier och full energi ser vi fram emot hösten. Det är kul att meddela att det fortsatt sker positiva saker hos QNova. Under hösten kommer vi att fokusera på användarvänligheten i våra lösningar. I ett första steg lanserar vi en ny version som gör det möjligt att använda andra webbläsare än Internet Explorer. Vi ser också en ökad efterfrågan på […]

Read More