Ny iso-standard ersätter OHSAS 18001 Vad betyder ISO? ISO (Internationella standardiseringsorganisationen) är en gemensam organisation för nationella standardiseringsorganisationer. ISO:s huvuduppgift är att arbeta fram standarder för näringslivet för att underlätta utveckling och tillverkning av produkter och tjänster med syftet att underlätta handel av dessa. OHSAS 18001 Nuvarande standardmodell för arbetsmiljö heter OHSAS 18001. Mer än 100.000 företag är idag certifierade […]

Read More

Sveriges Television (SVT), the Swedish public service television company, is the latest of our customers to move their on premise installation of Contract Management System to our cloud solution, QNova Live. A very successful project The scope of the project has been to migrate SVT’s Contract Management System from an on premise installation to our […]

Read More

SVT är den senaste i raden av våra kunder att gå över till vår molntjänst “QNova Live” för Avtalshantering. Ett väldigt lyckat projekt Projektet har inneburit att lyfta Sveriges Television:s befintliga Avtalshanteringssystem från dagens plattform till vår molnetlösning. Leveransen av projektet har varit mycket lyckad och genomförts inom de förutsatta ramarna för tid och kostnad, vilket vi på QNova Systems […]

Read More