Having all personnel-related documents gathered in one place, accessible and up to date is something that many aspire to but does not reach. With QNova Document Management and QNova Portal you ensure that this becomes a reality. It should be quick to find documents relevant to an emergency or emergency. Different types of policies are […]

Read More

Att kunna söka och hitta dokument via olika processer eller flöden är ett sätt att synliggöra och tydliggöra processer i exempelvis en tillverkande industri. Att tydliggöra processerna så att alla förstår dem, att synliggöra processer så att alla hittar dem.

Read More

QNova Systems has for many years been working to help our customers to implement different types of Single Sign-on solutions. Our own Cloud solution today has connections to provide single sign-on from e.g. Microsoft Active Directory, IBM Connections, and Office 365. We have also implemented other types of customer-specific Single Sign-on solutions for our customers, […]

Read More

Vårt ärendehanteringssystem hjälper till vid en nyanställning. Normalt sett är det en hel del rutiner som behöver följas vid en nyanställning. Det kan handla om materiella saker men även information som behöver förankras för att den nyanställde ska komma igång med sitt arbete. Saker att tänka på före anställningen Givetvis så handlar det om olika saker eller […]

Read More

Vi har alla varit med om att att ha köpt någonting som visar sig vara felaktigt eller skadat. I de fallen är det viktigt att man gör en reklamation på produkten eller varan. Vad innebär reklamationshantering? Med att reklamera innebär att en kund meddelar säljaren att han eller hon inte är nöjd med det som man köpt och även att man talar […]

Read More