QNova Systems har under många år arbetat med att hjälpa våra kunder att implementera olika typer av Single Signon lösningar. Våran egen Moln lösning idag har kopplingar för att kunna erbjuda single signon från t.ex Microsoft Active Directory, IBM Connections och Office 365. Men även andra typer av kundspecifika Single Signon lösningar har vi implementerat åt […]

Read More

Det finns idag många standardsystem för Helpdesk & Servicedesk ärenden. QNovas kund har ett litet annat behov som bygger på att de vill kunna erbjuda sina slutkunder en helthetslösning, både själva tjänsten Helpdesk och även systemet. Det gör det väldigt enkelt för vår kund, de jobbar i samma system oavsett vilken slutkund som betjänas. Vår kund […]

Read More

Sedan 2004 har QNova utvecklat ett webbaserat CRM-system åt kunden. Kunden var tidigt medveten om fördelarna med en webbaserad lösning vilket QNova föreslog. En viktig del för kunden är  löpande kunna anpassa och bygga ut systemet med tiden. Kunden har själv ett högt krav på att effektivisera rutiner i sina interna processer; kvalitet, minimal administration, ordning […]

Read More

QNova Systems lanserar färdiga rapportmallar för er som använder QNova Workflow. I samband med lanseringen av QNova Workflow i slutet av November kommer vi även att lansera vårt mallbibliotek. Mallbiblioteket innehåller många olika typer av rapportflöden för att stödja olika typer av arbetsprocesser. Rapporterna är enkla att använda och sparar dig som kund både tid […]

Read More

Sedan 1957 har AB GotlandsHem varit gotlänningarnas bostadsföretag och är ett helägt företag av Region Gotland. AB GotlandsHem äger och förvaltar drygt 5 300 lägenheter och 400 lokaler som är spridda över hela ön. Ungefär var sjunde gotlänning har sitt hem hos AB GotlandsHem. Att vara hyresvärd för så många gotlänningar är något AB GotlandsHem […]

Read More

Att ha alla personalrelaterade dokument samlade på en plats, lättillgängliga och uppdaterade är något som många eftersträvar men inte når upp till. Med QNova Dokumenthantering och QNova Portal säkerställer ni att detta blir verklighet. Det ska gå snabbt att hitta dokument som berör ett nödläge eller en nödsituation. Olika typer av policies är också dokument […]

Read More