Vi på QNova Systems har en bred kompetens och erfarenhet inom många olika områden.

Projektledning

Genom att ta in extern projektledare kan du få en oberoende part som alltid ser till projektets bästa när det gäller tid och lönsamhet. Vi har stor erfarenhet att driva projekt inom områden som t.ex implementering, migrering, mjukvaruutveckling och kravhantering.

Integrationer

Genom att flera system samverkar med varandra så slipper ni att administerera samma information i flera system. Vi har stor erfarenhet att arbeta med integrationer mellan system oavsett plattform. Det t.ex vara kundinformation, ekonomisystem, webbaserade tjänster och sammanställning av information från flera olika system

Systemutveckling Microsoft

Vi har stor erfarenhet av utveckling på Microsofts plattform både när det gäller webb- och klientapplikationer. Teknologier vi jobbar med är bl a .Net , Share Point, Microsoft SQL Server, Azure och Office 365. Vårt upplägg är att med en väl inarbetad metod planera, genomföra och följa upp de projekt vi arbetar med. Vi tecknar även supportavtal på de system eller integrationer vi bygger så att man som kund kan känna trygghet även efter genomfört projekt.
Exempel på lösningar vi byggt är patientadministrativa system för vården och garantiersättningssystem för industriföretag.

Migrering

Vi hjälper er att överföra och/eller flytta information från ett system till ett annat. Det kan röra sig om stora datamängder som ska exporteras och senare importeras i ett annan system.

Systemutveckling IBM

Vi har mer än 25 års erfarenhet när det gäller utveckling av applikationer på IBM:s plattform Domino, både för klient- och webblösningar. Vi utför både nyutveckling och anpassningar av befintliga applikationer. Genom åren har vi bl.a hjälpt företag med anpassade lösningar för helpdesk, CRM-system, extranät, intranät och projektstyrning. Vi har även hjälpt företag att konvertera befintliga klientlösningar till webmiljö.

Systemadministration IBM

Det kan vara svårt för många företag att upprätthålla egen kompentens när det gäller systemadministration för alla olika system i organisationen. Ett enkelt sätt är att lägga ut den tjänsten på en extern part eller om man vill ha ytterligare kompetens inom ett visst område. Vi på QNova hjälper företag med den här typen av tjänster som kan innefatta användar- administration, applikationsdrift, back-uplösningar, serverstabilitet, systemoptimeringar, problemlösningar och single sign-on. Vi anpassar självklart tjänsten utefter företagets egna behov.