QNova Dokumenthantering

QNova Dokumenthantering hanterar samtliga steg i det dokumentflöde som skapas i företaget eller organisationen och ger alla berörda tillgång till rätt version av rätt dokument vid rätt tillfälle. Systemet ger förutsättningar för en optimal kvalitetsstyrning av verksamheten – på alla nivåer. Det ger stöd för alla tänkbara typer av dokumentation – från kvalitets-, miljö-, ekonomi- och personalhandböcker till integrerade ledningssystem. Företagets policys i olika frågor, instruktioner, rutiner och beskrivningar.

Läs mer

 

QNova Avtalshantering

QNova Avtalshantering ger en fullständig översikt över alla registrerade avtal mot kunder och leverantörer – från speciella leverans-, service- och supportavtal som rör kärnverksamheten till standardiserade hyres-, anställningsavtal och telefonabonnemang. Så snart avtalen har registrerats i systemet finns de tillgängliga för alla berörda personer.

Läs mer

 

QNova Workflow

En smidig och strukturerad hantering av administrativa rutiner är viktig i ett företags utveckling. Blanketter, Excelark och lösa papper som metod gör att ärenden lätt ”fastnar” eller hamnar mellan stolarna.
Anställningsprocesser, enkäter, tillbud, förbättringar, avvikelser och reklamationer är bara några exempel på ärenden som hanteras effektivare i QNova Workflow.

Läs mer