Dåtid

QNova Systems AB startade i sin nuvarande form den 1 september 2002 – med målsättningen att erbjuda marknadens bästa verktyg för stora dokumentflöden i medelstora och stora företag och organisationer.

Nutid

QNova Systems befinner sig i en tillväxtfas. Vi ser en ökad efterfrågan på våra standardlösningar och samtidigt ökar kunders behov av väl fungerande och integrerade system. För att motsvara framtida förväntningar på våra standardlösningar driver vi ett hårt internt arbete för att kunna leverera dessa oavsett kundens tekniska plattform som exempelvis webbläsare och enheter. Vi tror också att de flesta av våra kunder väljer QNova Live som gör det enkelt för kunden att komma igång och behöver inte ansvara för den tekniska lösningen, det gör QNova Systems åt kunden !

Framtid

Vi ser att vår djupa kunskap inom IBM-produkter är till fördel när kunder vill integrera med övriga system, exempelvis Microsoft-produkter. Vi ser inte våra lösningar som konkurrent till exempelvis Office 365, SalesForce med flera utan snarare att vi kan hjälpa kunden till en riktigt bra helhet där våra lösningar integreras med kundens övriga system. Vi ser det som en självklarhet att kunna integrera oavsett om kunden har en molnlösning såsom Azure, Amazon eller egen intern servermiljö.

Hur har vi lyckats?

Vår ledstjärna har från början varit att vara lyhörda för våra kunders krav på lösningar som engagerar deras medarbetare på olika positioner i organisationen. För det är de som, på ett enkelt sätt, kan skapa förståelse för verksamhetens processer och som gör alla delaktiga i det ständigt pågående förbättringsarbetet som når framgång.
En annan viktig faktor är den ständiga kompetensutveckling som pågår både hos oss själva och hos de kunder som använder våra system. Långvariga relationer med en öppen dialog och ömsesidigt kunskapsutbyte ser vi som det bästa sättet att skapa tillförlitliga produkter och lösningar som stärker våra kunders konkurrenskraft.

Vår marknad

I dag finns QNova Systems representerade i Linköping och Stockholm. Vi har kunder som använder våra produkter över hela världen – våra kunder hittar du här. Vi arbetar ihärdigt för att fortsätta vår starka tillväxt genom att leverera marknadsledande lösningar, både till nya och befintliga kunder.

mainpage-standard-solutions