kundanpassade lösningar

Standardsystem passar bra för många men inte för alla .
Vi erbjuder anpassade systemlösningar som tillgodoser kundens behov.


Exempel på kundanpassade lösningar

Konferansrumsadministration med kalenderbokning

Har ni problem med att hitta lediga rum? Är rummen bokade men ingen är där? Vet du vem som bokat rummet? QNovas konferansrum system ger dig m[Läs mer]

Single sign-on lösningar

QNova Systems har under många år arbetat med att hjälpa våra kunder att implementera olika typer av Single Signon lösningar. Våran egen Moln lösning i[Läs mer]

Helpdesk-system

Det finns idag många standardsystem för Helpdesk & Servicedesk ärenden. QNovas kund har ett litet annat behov som bygger på att de vill kunna erbj[Läs mer]

Telemarketing administration med statistik

Telemarketing används av olika typer av brancher för att kunna nå ut till nya kunder eller för att undersöka ett nytt koncept. Ofta sker detta genom a[Läs mer]

Webbaserat CRM-system med fakturahantering och inköpsmodul

Sedan 2004 har QNova utvecklat ett webbaserat CRM-system åt kunden. Kunden var tidigt medveten om fördelarna med en webbaserad lösning vilket QNova fö[Läs mer]

Integrationer

QNova Systems AB har en lång historia av att göra en lyckad integration med andra system .
Integrationer kan göras på många sätt beroende på vilka system som är involverade .

Exempel på system som vi gjort integrationer mot är:

Agresso

Movex

SAP

JD Edwards

Biztalk

Intranet

Extranet

Tekniker som använts vid integration:

Biztalk

Web services

Rest service

XML

Integration with AD/LDAP

Calendar integration with IBM Domino

Microsoft Exchange

Office 365