Kundavtal
Leverantörsavtal
Ramavtal
Hyresavtal
Leasingavtal
Licensavtal
Anställningsavtal
Telefoniavtal
Serviceavtal

Full kontroll över ett företags samtliga avtal ger en säkrare ekonomi. Att sköta alla avtal kan kräva stora administrativa resurser. Med hjälp av QNova Avtalshantering är det omöjligt att missa tidpunkter för omförhandling eller uppsägning – systemets alarmfunktion kommer att skicka påminnelser!

Vårt Avtalshanteringssystem stödjer hela avtalsprocessen – skapa, signera, förvalta och arkivera


Fullständig kontroll

QNova Avtalshantering ger en fullständig översikt över alla registrerade avtal mot kunder och leverantörer – från speciella leverans-, service- och supportavtal som rör kärnverksamheten till standardiserade hyres-, anställningsavtal och telefonabonnemang. Så snart avtalen har registrerats i systemet finns de tillgängliga för alla berörda personer.

Systemet hanterar även kopplingar mellan olika typer av avtal.
Det innebär att man kan koppla ihop ett eller flera avtal med ett ramavtal och sedan få en översikt på vilka avtal som relaterar till varandra.

Enkelt och överskådligt

De olika avtalen hanteras i enkla översikter med smidiga sorterings- och sökmöjligheter. Det är enkelt att få fram information som avtalstyp, giltighetstid eller ansvarig handläggare. Avtalen har sin grunddesign i form av ett fliksystem men kan redigeras fritt och kompletteras med informationsfält för att passa den egna verksamheten.

avtalstyper

Funktioner

I QNova Avtalshantering kan man lägga upp mallar för olika typer av avtal för att effektivisera hanteringen av avtal. Mallarna inkluderar bland annat inställningar för:

  • Anpassade fält som innebär att valfria fält kan läggas till de standardfält som ingår.
  • Standardvärden för bland annat avtalsperiod, uppsägningstid, epostmall för påminnelse samt behörighetsinställningar för avtalstypen.
  • Om avtal skapade med mallen kan fungera som ramavtal, avrop eller fristående avtal.
Den kanske viktigaste funktionen i ett avtalshanteringssystem är påminnelser om när avtal kan omförhandlas och eller sägas upp. I Qnova Avtalshantering är påminnelsefunktionen väldigt flexibel med bland annat:

  • Mallar för utseende och innehåll i påminnelserna.
  • En eller flera mottagare per avtal.
  • Egendefinierade triggers för påminnelser. Dessa behöver inte vara knutna till uppsägningstid eller förnyelse av avtal.
Förutom de data som registreras i avtaldokumenten i QNova Avtalshantering kan man bilägga filer som knyts till avtalen.

  • Valfria filformat kan biläggas, t ex inskannade, signerade avtal.
  • Varje bilaga kan ha sina egna behörighetsinställningar, d v s vem får läsa bilagan?
Ett ytterligare hjälpmedel i hanteringen av avtal är möjligheten att exportera valfria data från avtalen till Microsoft Excel.

  • Skapa Exportdefinitioner för att snabbt ta ut sammanfattande data om avtal i Excel.
  • Inkludera valfri information från avtalen i exporten och göra urval med hjälp av egna villkor, t ex avtalsdatum.

Teknisk plattform

Vi tillhandahåller QNova Avtalshantering via något av följande alternativ:

Alt 1. QNova Live!

QNova Live är en molntjänst som gör det möjligt att använda QNovaprodukterna utan att behöva handha installation och drift. Du behöver inte installera krångliga klienter på alla datorer, det enda användaren behöver är en dator med webbläsare.

Läs mer om QNova Live här.

Alt 2. Dedikerad server via QNova Live

För er som behöver integration mot t.ex Active Directory för single sign-on eller integration mot befintligt affärssystem.

Alt 3. Egen infrastruktur

 

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt lösning för just ert företag.

Senaste från bloggen