Avvikelser
Reklamationer
Förbättringsförslag
Åtgärdsplanering
Skyddsrond
Nyanställningar
Personalundersökningar
Kundorder
Leverantörsbeställning
Tillbud
Mötesprotokoll
Ändringsbegäran

En smidig och strukturerad hantering av administrativa rutiner är viktig i ett företags utveckling. Blanketter, Excelark och lösa papper som metod gör att ärenden lätt ”fastnar” eller hamnar mellan stolarna.
Anställningsprocesser, enkäter, tillbud, förbättringar, avvikelser och reklamationer är bara några exempel på ärenden som hanteras effektivare i QNova Workflow.


Ett enkelt och intuitivt gränssnitt gör att alla i organisationen kan hantera sina ärenden på ett tidseffektivt sätt.
Det finns även stora möjligheter att samla statistik och göra uppföljningar. Vår modul för ärendehantering ersätter de flesta typer av pappersbaserade flöden. Den kan också integreras med QNova Dokumenthantering.

Elektroniska arbetsflöden är något som är av stor vikt för alla moderna företag. Företag kan se stora vinster i att digitalisera sina pappersbaserade rapporter som t.ex. inköpsanmodan, kund reklamationer, semester- och ledighetsansökningar eller revisionsrapporter.

Standard eller anpassat

En dynamisk formulär- och flödeshanterare är stommen i vår ärendehantering QNova Workflow. Genom den kan man definiera hur flödet ska se ut och vilka fält som ska fyllas i av användaren i respektive flödesmoment, helt utan konsulthjälp eller programmeringskunskaper.

Även om det är ett verktyg som i sin standardversion passar olika ändamål i många typer av verksamheter så finns det stora möjligheter till egna anpassningar för mer specialiserade funktioner.

Funktioner

Med QNova Workflow kan man skapa flöden med helt skilda innehåll och funktionalitet.

  • Antal steg i flödet bestäms från fall till fall.
  • Flödet kan innehålla en eller flera beslutspunkter där man avgör om ärendet skall skickas vidare eller avslutas.
  • Möjlighet att skapa sub-flöden som ”förgrenar” flödet.
  • Olika typer av ansvariga för olika steg. T ex dedikerad person, person i en grupp, person vald i ett tidigare steg.
  • Möjlighet att delegera.
  • Olika styrning av deadlines.

Alla inställningar görs av behörig användare i ett intuitivt gränssnitt.

QNova Workflow har ett avancerat påminnelsesystem, Alarm, som gör att man kan minimera risken att ärenden ”fastnar” på vägen. Påminnelserna skickas i form av e-post.

Påminnelser kan bland annat skickas till:

  • Ansvarig person (den person som för tillfället ansvarar för ärendet)
  • Valfri, utpekad person.
  • Personer eller grupper som är registrerade i ett ärende.

Påminnelser kan göras återkommande vilket innebär att de skickas varje dag tills villkoret för alarmet inte längre är uppfyllt. Man kan även välja att påminnelser endast skall skickas vissa veckodagar. En avancerad villkorsfunktion gör det enkelt att sätta upp villkor för när olika påminnelser skall skickas. Antalet Alarm är obegränsat Utformningen av påminnelsemail kan varieras i det oändliga och dessutom innehålla information från det aktuella ärendet.

Teknisk plattform

Vi tillhandahåller QNova Workflow via något av följande alternativ:

Alt 1. Dedikerad server via QNova Live

För er som behöver integration mot t.ex Active Directory för single sign-on eller integration mot befintligt affärssystem.

Alt 2. Egen infrastruktur

 

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt lösning för just ert företag.

[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,google,linkedin,mail” counters=0 hide_names=”no” message=”yes” facebook_text=”Dela på Facebook” twitter_text=”Twittra om detta” google_text=”Dela på Google+” linkedin_text=”Dela på LinkedIn”]

Senaste från bloggen