QNova Systems har under många år arbetat med att hjälpa våra kunder att implementera olika typer av Single Signon lösningar. Våran egen Moln lösning idag har kopplingar för att kunna erbjuda single signon från t.ex Microsoft Active Directory, IBM Connections och Office 365. Men även andra typer av kundspecifika Single Signon lösningar har vi implementerat åt […]

Read More

Det finns idag många standardsystem för Helpdesk & Servicedesk ärenden. QNovas kund har ett litet annat behov som bygger på att de vill kunna erbjuda sina slutkunder en helthetslösning, både själva tjänsten Helpdesk och även systemet. Det gör det väldigt enkelt för vår kund, de jobbar i samma system oavsett vilken slutkund som betjänas. Vår kund […]

Read More

Telemarketing används av olika typer av brancher för att kunna nå ut till nya kunder eller för att undersöka ett nytt koncept. Ofta sker detta genom att man ger ett telemarketing företag ett uppdrag att ringa på X antal prospekt eller kunder som man förser dem med t.ex via ett excel ark. Detta sett är […]

Read More

Sedan 2004 har QNova utvecklat ett webbaserat CRM-system åt kunden. Kunden var tidigt medveten om fördelarna med en webbaserad lösning vilket QNova föreslog. En viktig del för kunden är  löpande kunna anpassa och bygga ut systemet med tiden. Kunden har själv ett högt krav på att effektivisera rutiner i sina interna processer; kvalitet, minimal administration, ordning […]

Read More