WORKFLOW

QNova Workflow skapar en strukturerad hantering av verksamhetens arbetsflöden och processer.
Med digitala arbetsflöden kan ni rikta och styra innehållet till rätt person på ett effektivt och tydligt sätt.
Genom att använda en uppsättning regler för hur innehållet ska hanteras i ett arbetsflöde hjälper det verksamheten att röra sig framåt.

Lägg in dina arbetsflöden direkt i QNova Workflow som till exempel anställningsprocesser, enkäter, tillbud, förbättringar, avvikelser och reklamationer. Det är bara några exempel på arbetsflöden som hanteras effektivare i QNova Workflow.

REGISTRERA

UTREDA

ÅTGÄRDA

FÖLJA UPP

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Tillverkning och produktion

Rapportera enkelt in era avvikelser, tillbud och reklamationer. Vid ett tillbud är det viktigt att snabbt kunna rapportera in vad som har hänt och sedan utföra en direkt åtgärd. Lika viktigt är det att kunna följa upp att åtgärden gav resultat. Med Workflow i din mobil eller i din tablet kan du rapportera in och använda kameran för att bifoga bilder.

IT / IS

Flöden som är vanliga för IT-avdelningar är bland annat felanmälan och support. Använd QNova Workflow som ärendehanteringssystem.

HR

Nyanställning, personalundersökning, rutin vid avslutad anställning
Få kontroll på vad som behöver göras vid en nyanställning.
Det är mycket som ska göras när man anställer ny personal. Den nyanställda ska få utrustning, utbildning, tjänstebil med mera. QNova Workflow skapar uppgifter till berörda personer och avdelningar.

Kvalitet

Använd QNova Workflow vid interna och externa revisioner och få kontroll på revisionsavvikelser och vad som behöver åtgärdas.

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

AVVIKELSER

REKLAMATIONER

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG

SKYDDSROND

OLYCKSFALL / TILLBUD

NYANSTÄLLNINGAR

KEMIKALIEHANTERING

MÖTESPROTOKOLL

PERSONALUNDERSÖKNINGAR

KUNDORDER

ÅTGÄRDSPLANERING

LEVERANTÖRSBESTÄLLNING

DETTA ÄR ENDAST ETT URVAL AV DE ANVÄNDNINGSOMRÅDEN SOM QNOVA WORKFLOW KAN HJÄLPA ER INOM.

QNOVA WORKFLOW I BILDER

FUNKTIONER

QNova Workflow är precis så flexibel som vi beskrivit inledningsvis men utöver den dynamiska uppsättningen av arbetsflöden erbjuder produkten även en rad andra funktioner. Nedan anger vi de funktioner som är mest utmärkande för produkten som ger kontroll, tidsbesparingar och mindre kostnader

 • Rapportmallar

  Tala om för systemet vilka olika användningsområden som ni vill skapa rapportmallar för.

 • Flödessteg

  Hur många flödessteg ska varje rapportmall (process) innehålla.

 • Fält

  Varje flödessteg innehåller ett visst antal fält. Som administratör anger du vad fälten ska heta, i vilken ordning de ska komma och om de är obligatoriska eller ej. Bestäm vilken typ av fält du vill ha med. Textfält, datumfält, beräknade fält, nummerfält, listor eller radioknappar.

 • Underflöden

  Ett flödessteg i rapportmallen kan ha en egen process som ”förgrenar” flödet. Ett underflöde till huvudflödet. I det här fallet behöver underprocessen avslutas först innan du kan skicka rapporten vidare i huvudflödet.

 • Behörighetsstyrning

  Ekonomi, HR och IT har förmodligen olika rapporter och arbetsflöden att förhålla sig till. Med hjälp av behörighetsstyrning får du kontroll över vem som kan se vad i systemet. Vem ska kunna läsa och skapa rapporter av en viss typ?

  Tala om för rapportmallen vem som ansvarar för varje flödessteg i processen. Vem ska ha behörighet att fatta beslut? Vem ska rapporten skickas vidare till i flödet, Grupp eller person?

 • Deadlines

  Deadlines är en viktig funktion i QNova Workflow. Arbeta utifrån deadlines och korta ner ledtiderna.

 • Automatiska påminnelser

  Systemet håller koll på deadlines och skickar automatiskt ut påminnelser när det är dags att agera. Missar du en deadline så påminner systemet även om detta. Som administratör ställer du själv in hur lång tid ”Ansvarig” ska ha på sig att agera inom varje flödessteg.

 • Statistik

  Systemet förser dig med statistik i form av diagram och listor i realtid. Du kan med enkelhet anpassa urvalet av information som du vill få presenterad. Du kan även exportera ut all information till Excel med hjälp av exportmallar som går att återanvända för återkommande statistik.

 • Bilagor

  Till varje flödessteg i processen finns det möjlighet att bifoga filer. Vid en reklamation så kan en användare t.ex ta upp sin mobiltelefon, fota, bifoga, komplettera ärendet med text och därefter skicka in det för registrering.

 • Mobilitet

  Registrera ditt ärende via mobilen eller surfplattan. Använd kameran och förtydliga ärendet med bilder. Få en bra översikt över dina tilldelade ärenden.

MER INFORMATION OM WORKFLOW

FRÅGOR OM WORKFLOW

Efter att ha läst om QNova Workflow har ni säkert flera frågor om tillvägagångssätt vid implementering, priser eller kanske frågor om specifika funktioner.

DEMO AV WORKFLOW

Boka en kort demo så guidar vi er genom funktionerna och möjligheterna i QNova Workflow.