Digitala arbetsflöden

AVTALSHANTERING

SKAPA - SIGNERA - FÖRVALTA - ARKIVERA

WORKFLOW

STRUKTURERADE ARBETSFLÖDEN OCH PROCESSER

DIGITAL SIGNERING

Den senaste tiden har ”Digital Signering” varit i fokus. Att kunna signera avtal online är något som marknaden och våra kunder efterfrågat. Därför är vi väldigt glada över att idag kunna erbjuda en modern, enkel och smart lösning som sparar tid.

DOKUMENTHANTERING

FULL KONTROLL PÅ ALLA DOKUMENT

VAD HÄNDER MER PÅ QNOVA SYSTEMS?